Νέες προσλήψεις σε 17 περιοχές από τον Καυκά - Θέσεις για 19 ειδικότητες

Ιδιωτικός Τομέας
Νέες προσλήψεις σε 17 περιοχές από τον Καυκά - Θέσεις για 19 ειδικότητες
Ενεργοί σύνδεσμοι για να υποβάλετε το βιογραφικό σας
Μαρία Πέππα
02/05/2019 | 19:30

Νέες θέσεις εργασίας προσφέρει η εταιρεία ΚΑΥΚΑΣ σε 17 περιοχές.

Ζητούνται:

Παιανία (Κεντρικά Γραφεία)

 • Υπεύθυνος Ανθρώπινου Δυναμικού (HR Operations Executive): απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, προϋπηρεσία (τουλάχιστον 2 ετών)σε αντίστοιχη θέση, διαχείριση πίεσης-χρόνου, οργανωτικές δεξιότητες, άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά-προφορικά), επικοινωνιακές δεξιότητες, γνώση χρήσης Η/Υ (ιδανικά συστημάτων HRIS, MS Office), γνώση χρήσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Linkedin, Facebook). Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό
 • Στέλεχος εργασιακών σχέσεων (Compensation Benefits & Employee Relations Manager): απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ (Οικονομικών ή συναφούς αντικειμένου), προϋπηρεσία (τουλάχιστον 5 ετών) σε αντίστοιχη θέση, γνώση εργασιακών νόμων, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτές-προφορικές), ηγετικές δεξιότητες, διαχείριση πίεσης-χρόνου, γνώση χρήσης Η/Υ (ιδανικά συστημάτων HRIS, MS Office). Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό
 • Υπεύθυνος επικοινωνίας (Internal Communications Specialist): απόφοιτος Μ.Μ.Ε., προϋπηρεσία (τουλάχιστον 2-3 ετών) σε αντίστοιχη θέση, ικανότητα παραγωγής μεγάλης γκάμας προωθητικού υλικού, οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες, δεξιότητες networking και management, ικανότητα ανεξάρτητης και ομαδικής εργασίας, δεξιότητες εκπροσώπησης εταιρείας σε τρίτους. Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό
 • Στέλεχος εργασιακής ανάπτυξης (Employee Development Manager): απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, προϋπηρεσία (τουλάχιστον 3 ετών) σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office, ικανότητες παρουσιάσεων, επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτές-προφορικές), δημιουργικός και πρωτοποριακός χαρακτήρας. Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό
 • Μηχανικός (Lighting Application Engineer): απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ (Αρχιτεκτόνων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Διακοσμητών), κάτοχος μεταπτυχιακού (επιθυμητό), προϋπηρεσία (τουλάχιστον 3 ετών) σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά-προφορικά), γνώση προγραμμάτων MS Office και Dialux/Relux/Autocad, επικοινωνιακές δεξιότητες. Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό
 • Υπεύθυνος συνεντεύξεων (Recruitment Specialist): απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ (Διοίκησης Επιχειρήσεων ή συναφούς αντικειμένου), μεταπτυχιακό στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού (επιθυμητό), προϋπηρεσία (τουλάχιστον 1 έτους) σε τμήμα προσλήψεων, γνώση αγγλικών, γνώση χρήσης Η/Υ, επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα διαχείρισης χρόνου. Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό
 • Οικονομικός αναλυτής: απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ (Οικονομικών), κάτοχος μεταπτυχιακού σε αντίστοιχο κλάδο (θεωρείται προσόν), προϋπηρεσία (τουλάχιστον 4-5 ετών) σε αντίστοιχη θέση, γνώση χρήσης προγραμμάτων MS Office (Excel, PowerPoint) και SAP, άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά-προφορικά). Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό
 • Υπεύθυνος CRM (Business Solution CRM Manager): απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, προϋπηρεσία (τουλάχιστον 6 ετών) σε ERP/CRM, διαχείριση πολλαπλών έργων, δεξιότητες παρουσιάσεων και επικοινωνίας, αποτελεσματικότητα, άριστη γνώση αγγλικών, γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων CRM Dynamics/Qlikview/SAP/BW/Power BI/Tableau. Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό
 • Web Developer: απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, προϋπηρεσία (τουλάχιστον 3 ετών) σε αντίστοιχη θέση, κατανόηση προγραμμάτων HTML5/CSS3/Javascript/.net/cms, γνώση χρήσης Php/wordpress/joomla/sharepoint, γνώση Java, άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά-προφορικά). Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό
 • Υπεύθυνος επικοινωνίας και CSR (Internal Communications & CSR Specialist): απόφοιτος Μ.Μ.Ε., προϋπηρεσία (τουλάχιστον 2-3 ετών) σε αντίστοιχη θέση, ικανότητα παραγωγής μεγάλης γκάμας προωθητικού υλικού, οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες, δεξιότητες networking και management, ανεξάρτητη και ομαδική εργασία, διαχείριση πίεσης-χρόνου, δεξιότητες εκπροσώπησης εταιρείας σε τρίτους. Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό
 • Υπεύθυνος Marketing: απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ (Μ.Μ.Ε./Οικονομικών/Μάρκετινγκ/κ.α), κάτοχος μεταπτυχιακού (σε αντίστοιχο κλάδο), προϋπηρεσία (τουλάχιστον 2 ετών) σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση αγγλικών, γνώση χρήσης MS Office. Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό
 • Μηχανικός IT System: απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, προϋπηρεσία (τουλάχιστον 5 ετών) σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά-προφορικά), γνώση τεχνολογιών οπτικοποίησης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, πιστοποίηση γνώσης πλατφορμών Microsoft/VMware (επιθυμητό), γνώση βάσεων δεδομένων. Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό
 • Μηχανικός SAP ABAP (SAP ABAP Developer): απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ, προϋπηρεσία (τουλάχιστον 3-5 ετών) σε αντίστοιχη θέση, γνώση χρήσης εφαρμογών προγραμματισμού. Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό
 • Αναλυτής αγοράς (Customer Insights Analyst): απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ (Θετικής κατεύθυνσης), κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακού (επιθυμητό), προϋπηρεσία (τουλάχιστον 1-2 ετών) σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση αγγλικών (γραπτά-προφορικά), γνώση χρήσης MS Office, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητες ανάληψης πρωτοβουλιών και ανάλυσης στοιχείων, εμπειρία σε στατιστικά εργαλεία (θεωρείται προσόν). Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό

Σύμβουλοι πώλησης: απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας, προϋπηρεσία (τουλάχιστον 2-4 ετών) σε αντίστοιχη θέση, γνώση αγγλικών, γνώση χρήσης πληροφοριακών συστημάτων, άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, γνώσεις διακόσμησης και αρχιτεκτονικής εσωτερικών χωρών, γνώση προγραμμάτων Φωτομετρίας Dialux – Relux, γνώση Autocad 2D-3D. Πατήστε στους «ενεργούς» συνδέσμους των περιοχών για να υποβάλετε βιογραφικό

Πυλαία

 • Λογιστής: απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ (Ηλεκτρολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων), γνώση αγγλικών, προϋπηρεσία (τουλάχιστον 3-5 ετών) σε αντίστοιχη θέση, γνώση χρήσης MS Office, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, εμπορική αντίληψη. Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό

Θεσσαλονίκη Μοναστηρίου

 • Τεχνικός υποστήριξης: απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, προϋπηρεσία (τουλάχιστον 2 ετών) σε αντίστοιχη θέση, τεχνογνωσία στο αντικείμενο των βιομηχανικών υλικών, γνώση αγγλικών 9γραπτά-προφορικά), εμπορική αντίληψη, επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες. Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό

Μύκονος

 • Ταμίας: απόφοιτος ΤΕΙ (Λογιστικής), προϋπηρεσία (τουλάχιστον 2 ετών) σε αντίστοιχη θέση, γνώση αγγλικών (επιθυμητή), γνώση πληροφοριακών συστημάτων και MS Office, ικανότητα διαχείρισης πίεσης-χρόνου, επικοινωνιακές δεξιότητες, γνώση SAP/CRM. Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό

Ρέθυμνο

 • Οδηγός – Βοηθός αποθηκάριου: κάτοχος διπλώματος Β’/Γ’ κατηγορίας,προϋπηρεσία (τουλάχιστον 2-3 ετών) σε αντίστοιχη θέση, γνώση αγγλικών, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Πατήστε ΕΔΩ για να υποβάλετε βιογραφικό

«Συνδεθείτε με την εταιρεία» και μάθετε περισσότερα για το εταιρικό προφίλ της ΚΑΥΚΑΣ

URL
Συνδεθείτε με την εταιρεία
https://www.google.com/search?q=%CE%9A%CE%91%CE%A5%CE%9A%CE%91%CE%A3&oq=%CE%9A%C...