Ευκαιρίες καριέρας στην Κεντρική Κλινική Αθηνών

Ειδήσεις
Ευκαιρίες καριέρας στην Κεντρική Κλινική Αθηνών
Ζητούνται: ιατροί, διοικητικοί, οδηγοί ασθενοφόρων, βοηθητικό προσωπικό - Προσόντα
11/06/2019 | 06:00

Η Κεντρική Κλινική Αθηνών ενισχύει το προσωπικό του με γιατρούς και υπαλλήλους διαφορετικών ειδικοτήτων.

Αναλυτικά:

Ιατρός ΩΡΛ/Μικροβιολόγος/Παθολόγος ή Γενικός Ιατρός/Ορθοπαιδικός - (Αθήνα, Σαντορίνη

Προσόντα:

 • Πτυχίο Ιατρικής αναγνωρισμένο ή από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας, επιθυμητή η γνώση δεύτερης γλώσσας

Διευθύνουσα

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Νοσηλευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
 • Ελάχιστη εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση

Προϊστάμενοι Χειρουργείων & Ορόφων 

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΤΕΙ Νοσηλευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία
 • Ελάχιστη εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση των διαδικασιών συντονισμού χειρουργείου
 • Άριστη γνώση των νοσηλευτικών αρχών

Οδηγός Ασθενοφόρου - (Αθήνα, Σαντορίνη)

Προσόντα:

 • Πτυχίο ΕΚΑΒ ή ΙΕΚ διασώστη / πληρώματος ασθενοφόρου με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ
 • Δίπλωμα Γ' κατηγορίας σε ισχύ
 • Δίπλωμα μηχανής θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση

Μάγειρας - (Σαντορίνη)

Προσόντα:

 • Πτυχίο Μαγειρικής δημόσιας ή ιδιωτικής σχολής
 • Εμπειρία σε ελληνική/μεσογειακή κουζίνα

Καθαρίστρια - (Αθήνα & Σαντορίνη)

Προσόντα:

 • Εμπειρία 2 ετών σε συνεργείο καθαρισμού ή σε κλινική / νοσοκομείο

Λογιστής 

Προσόντα:

 • Πτυχίο AEI ή ΤΕΙ λογιστικής
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση λογιστικού προγράμματος Epsilon Net
 • Άριστη γνώση Microsoft Office
 • Γνώσεις ΕΛΠ
 • Γνώσεις εργατικών
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-4ετών σε μεγάλο λογιστικό γραφείο ή σε ελεγκτική εταιρία
 • Προϋπηρεσία στον τουριστικό/ξενοδοχειακό κλάδο θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
 • Δυνατότητα ταξιδιών στη Σαντορίνη μηνιαίως

Λαντζέρης/α - (Σαντορίνη)

Προσόντα:

 • Εμπειρία 2 ετών σε κουζίνα κατά προτίμηση νοσοκομείου/κλινικής

Πατήστε το κουμπί "Συνδεθείτε με την κλινική" για να υποβάλετε το βιογραφικό σας.

URL
Συνδεθείτε με την εταιρεία
http://bit.ly/klnkath123