Ευκαιρίες καριέρας για Διοικητικό Προσωπικό

Ειδήσεις
Ευκαιρίες καριέρας για Διοικητικό Προσωπικό
Προσόντα και στοιχεία επικοινωνίας για υποβολή βιογραφικού
13/06/2019 | 10:15

Μεγάλες εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (στο Νομό Αττικής) ζητούν διοικητικό προσωπικό.

Αναλυτικά:

Γευσήνους - Διευθυντής Παραγωγής. Προσόντα:

 • Πτυχίο ανωτάτης σχολής
 • Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα των τροφίμων
 • Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη χρήση Η/Υ και συστημάτων MRP (I, II)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο των τροφίμων / ιδιαίτερη εμπειρία στον κλάδο των ετοίμων φαγητών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Επικοινωνία με την εταιρεία για υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ

Κεντρική Κλινική Αθηνών - Διευθύνουσα/Προϊστάμενοι Χειρουργείων & Ορόφων. Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Νοσηλευτικής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
 • Ελάχιστη εμπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση

Επικοινωνία με την εταιρεία για υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ

Management Force Group Διοικητικός Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων. Προσόντα:

 • Είναι κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ σχετικής με τη θέση κατεύθυνσης.
 • Χρησιμοποιεί άριστα προφορικά και γραπτά την αγγλική γλώσσα.
 • Χειρίζεται πολύ καλά ηλεκτρονικούς υπολογιστές: Microsoft Οffice, internet, Linkedin.
 • Διαθέτει δίπλωμα οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου ή/και μοτοσυκλέτας.
 • Έχει έως 3 χρόνων εμπειρία σε θέση με ανάλογα καθήκοντα.

Επικοινωνία με την εταιρεία για υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ

ΜΕΤΡΟΝ Α.Ε. - Υπεύθυνος Παραγωγής. Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ, κατά προτίμηση χημικού μηχανικού
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Καλός χειρισμός Η/Υ, ικανότητα χειρισμού προγραμμάτων Microsoft Οffice και προγραμμάτων ERP
 • Προϋπηρεσία διοίκησης σε μονάδα παραγωγής πιστοποιημένης κατά ISO 9000 – ISO: 22000
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες

Επικοινωνία με την εταιρεία για υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ

Riche - Υπεύθυνος Διοικητικής Υποστήριξης. Προσόντα:

 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων προαιρετικό
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Ms Office
 • Πολύ καλή γνώση κεφαλαίου
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Επικοινωνία με την εταιρεία για υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ

Drapa Chemie - Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου. Προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης σχολής
 • Άριστη γνώση της αγγλικής / γνώση της γερμανικής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων ERP (Atlantis)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση

Επικοινωνία με την εταιρεία για υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ

Navy & Green - Στέλεχος Παραγωγής & Ποιοτικού Ελέγχου. Προσόντα:

 • Τουλάχιστον 3 ετών εμπειρία σε αντίστοιχη θέση (επιθυμητή στην ανδρική ένδυση)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη εξοικείωση με Η/Υ, προγράμματα MS Office και ERP

Επικοινωνία με την εταιρεία για υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ

Epsilon Health - Αrea Μanager για Δερματολογική / Γυναικολογική Γραμμή. Προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Χημείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Η/Υ (σουίτα Οffice) και internet
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών ως area manager ή sales supervisor σε φαρμακευτική εταιρία
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε δερματολογική ή/και γυναικολογική γραμμή
 • Ηλικίας έως 45 ετών

Επικοινωνία με την εταιρεία για υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ

Οnex S.A. - Υπάλληλος Υποστήριξης Τμήματος Διαγωνισμών. Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ / ΑΤΕΙ διοικητικής – οικονομικής – νομικής κατεύθυνσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Office, internet)
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (απαραίτητη)

Επικοινωνία με την εταιρεία για υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ

NICK MARIANOS DANCE FACTORY - School Manager / Assistant Project Manager of CEO. Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας στον γραπτό και τον προφορικό λόγο
 • Επιθυμητό το πτυχίο ανώτατης σχολής
 • Επιθυμητή η εμπειρία στη βασική λογιστική
 • Άριστη γνώση Η/Υ, εφαρμογών MS Office (Excel, PowerPoint, Word etc.)
 • Αποτελεσματική διαχείριση internet και e-mails
 • Γνώση διαχείρισης social media

Επικοινωνία με την εταιρεία για υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ

Auto Marin A.E. - Διευθυντής After Sales. Προσόντα:

 • Πτυχίο A.E.I. ή Τ.Ε.Ι.
 • Εμπειρία στον τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση

Επικοινωνία με την εταιρεία για υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ

KSM Human Resources - Επόπτης / Επόπτρια Συνεργείων Καθαρισμού. Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση υπευθύνου ή τουλάχιστον 5 ετών στον ευρύτερο χώρο του καθαρισμού
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης Β'

Επικοινωνία με την εταιρεία για υποβολή βιογραφικού ΕΔΩ

 

 

 

Σχετικά Άρθρα