Ευκαιρίες εργασίας στην Auto Marin

Ειδήσεις
Ευκαιρίες εργασίας στην Auto Marin
Προσόντα και φόρμα υποβολής βιογραφικού
12/04/2019 | 06:00

Η Auto Marin προσλαμβάνει προσωπικό πέντε ειδικοτήτων.

Αναλυτικά:

  • Προϊστάμενος After Sales. Προσόντα: Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Μηχανολογίας, τεχνική εκπαίδευση, εμπειρία στον τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων, προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
  • Τεχνικός Σύμβουλος. Προσόντα: Πτυχίο Τ.Ε.Ι μηχανολογίας, τεχνική εκπαίδευση, εμπειρία στον τομέα της εμπορίας αυτοκινήτων, προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση
  • Υπάλληλος Λογιστηρίου. Προσόντα: Πτυχίο Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι., γνώση Αγγλικών, καλή χρήση Η/Υ, προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
  • Υπεύθυνος Διαχείρισης Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων. Προσόντα: Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. μηχανολόγου μηχανικού, εργασιακή εμπειρία 5 ετών, επαγγελματισμός
  • Υπάλληλος Αποθήκης Ανταλλακτικών. Προσόντα: Εμπειρία σε αποθήκη ανταλλακτικών αυτοκινήτων, προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση

Περιοχή: Αθήνα

Αποστολή βιογραφικού: ΕΔΩ