Social media και επιχειρήσεις: Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι

Ειδήσεις-Γνώμες
Social media και επιχειρήσεις: Πλεονεκτήματα και κίνδυνοι
Γράφει η εγκληματολόγος του CSI Institute, Εβίτα Σπυριδάκου
05/07/2019 | 15:00

Της Εβίτα Σπυριδάκου (*)

Τα social media έχουν γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Η αμεσότητα στην επικοινωνία αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό το οποίο έχει προσελκύσει και διευκολύνει τον περισσότερο κόσμο. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn είναι ίσως οι πιο δημοφιλείς πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται ευρέως για πολλούς λόγους.

Επιπλέον, η χρήση των  social media είναι αρκετά διαδεδομένη και στις επιχειρήσεις. Πολλές επιχειρήσεις παγκοσμίως χρησιμοποιούν τα social media κυρίως για να προωθήσουν την εικόνα και να εξηγήσουν τις υπηρεσίες που παρέχουν. Με λίγα λόγια το κίνητρο σε αυτή την περίπτωση είναι η παροχές και προώθηση πληροφορίας.

Είναι γεγονός πως τα social media ενισχύουν σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, αφού είναι ο πλέον γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος να γίνει γνωστή μια επιχείρηση στο ευρύ κοινό. Ένα βασικό πλεονέκτημα της χρήσης των social media, λοιπόν, από τις επιχειρήσεις είναι η προβολή. Ειδικότερα, στις μέρες μας όπου η τεχνολογία αποτελεί τρόπο ζωής, η χρήση των social media κυρίως για μία νέα επιχείρηση είναι απαραίτητη.

Επιπλέον, τα social media είναι ένας εύκολος και άμεσος τρόπος αναζήτησης ανθρώπινου δυναμικού από την εκάστοτε επιχείρηση. Πέρα από τη δυνατότητα του εργοδότη να δημοσιεύσει μια αγγελία αναζήτησης προσωπικού, μία ακόμα δυνατότητα που του προσφέρουν τα social media η άμεση πρώτη αξιολόγηση που μπορεί να κάνει σε κάποιον υποψήφιο μέσα από τη χρήση κάποιας πλατφόρμας όπως είναι για παράδειγμα το LinkedIn, στο οποίο ο κάθε υποψήφιος-επαγγελματίας δημοσιεύει ουσιαστικά όλη την εργασιακή και ακαδημαϊκή του εμπειρία, διευκολύνοντας έτσι και τις δύο πλευρές. Στα πλαίσια αυτής της αξιολόγησης, ο εργοδότης ελέγχοντας το προφίλ του υποψήφιου σε social media έχει τη δυνατότητα να δει τις δραστηριότητές του και να διαμορφώσει μια πρώτη εντύπωση σχετικά με την εικόνα που προβάλει ο εκάστοτε υποψήφιος.

Ωστόσο, πέρα από τα πλεονεκτήματα που εξασφαλίζει η χρήση των social media, ενδέχεται να ενέχει και ορισμένους κινδύνους για τις επιχειρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, οι παγίδες που μπορεί να κρύβει η χρήση των social media είναι οι εξής:

(1) Η παραπληροφόρηση αποτελεί την πιο συνηθισμένη παγίδα που μπορεί να κρύβει η χρήση των  social media σχετικά με την προώθηση μιας επιχείρησης. Στην προκειμένη περίπτωση η παραπληροφόρηση είναι κάτι που μπορεί να γίνει εσκεμμένα. Όσο πιο διαδεδομένη και επιτυχημένη γίνεται μια εταιρεία τόσους περισσότερους ανταγωνιστές δημιουργεί. Επομένως, η παραπληροφόρηση μπορεί να προκύψει από αυτή την πλευρά και μέσω της χρήσης των social media να εξαπλωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να βλάψει την εξέλιξη και την άνοδο μιας επιχείρησης.

(2) Ένας ακόμα κίνδυνος που μπορεί να κρύβουν τα social media σε μια επιχείρηση είναι η διαρροή της διεύθυνσης IP και προσωπικών δεδομένων. Οι επικεφαλής μιας επιχείρησης θα πρέπει να είναι ενήμεροι σχετικά με τις παγίδες που κρύβονται πίσω από τη δημοσιοποίηση στοιχείων μιας εταιρείας. Ακριβώς επειδή είναι αναγκαία η προβολή μιας επιχείρησης, κάποια στοιχεία όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι απαραίτητο να γνωστοποιηθούν. Εάν οι υπεύθυνοι της εκάστοτε επιχείρησης δεν έχουν μεριμνήσει προκειμένου να μη στοχοποιηθούν, είναι πολύ εύκολο να υποκλαπούν προσωπικά δεδομένα και να πέσουν θύματα απάτης τύπου phising ή και εγκατάστασης κακόβουλου λογισμικού, που σκοπός και πάλι είναι η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα (λογαριασμούς κλπ) και η υποκλοπή.

(3) Επιπλέον, ενδέχεται τα social media να ενισχύουν τον κίνδυνο της παραβίασης προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Η παραβίαση προσωπικών δεδομένων δεν στοχεύει απαραίτητα μόνο στο να βλάψει την πορεία μιας επιχείρησης. Όταν παραβιάζονται πολιτικές απορρήτου μιας επιχείρησης, ταυτόχρονα γίνεται εφικτή και η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων που τη στελεχώνουν. Αυτό, λοιπόν, δημιουργεί αίσθημα ανασφάλειας στον κάθε εργαζόμενο και την πεποίθηση πως στο χώρο εργασίας δεν εξασφαλίζεται η προστασία της ιδιωτικότητας.

csi_logotypo.png

Media Folder 

Εν ολίγοις, παραμένει αναμφισβήτητη η συμβολή των social media στην ενίσχυση και εδραίωση μιας επιχείρησης λόγω της αμεσότητας τους. Θα πρέπει, ωστόσο, να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν και οι παγίδες που κρύβονται πίσω από την εύκολη και γρήγορη παροχή πληροφοριών μέσω της ευρέως διαδεδομένης χρήσης τους.

Αυτό, λοιπόν, που θα πρέπει να εφαρμόζεται από κάθε επιχείρηση είναι η προσεκτική διαχείριση των social media, και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια μιας επιχείρησης και των ανθρώπων που την απαρτίζουν.

(*) Η κυρία Σπυριδάκου είναι εγκληματολόγος του CSI Institute