Αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού στις επιχειρήσεις

Ειδήσεις-Γνώμες
Αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού στις επιχειρήσεις
Γράφει η κοινωνιολόγος του CSI Institute, Aνδριανή Αυγερινού
Της Aνδριανής Αυγερινού (*)
09/07/2019 | 14:45

Οι σύγχρονες κοινωνίες εξελίσσονται και αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς, δημιουργώντας συνθήκες καλύτερης διαβίωσης, αλλά ταυτόχρονα, και φαινόμενα που επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού τους, όπως για παράδειγμα, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός. Στις αστικές περιοχές το φαινόμενο δείχνει να μην έχει τόσο μεγάλες διαστάσεις όσο στις αγροτικές.

Σαφέστατα υπάρχουν αιτίες από τις οποίες απορρέει το φαινόμενο του ψηφιακού αναλφαβητισμού, όπως η ηλικία, το οικογενειακό περιβάλλον, η οικονομική ανέχεια, η μη επαρκής εκπαίδευση και η έλλειψη σύγχρονης τεχνολογίας σε πολλά σχολεία και η έλλειψη σεμιναρίων διαρκούς κατάρτισης από δημόσιους και αυτοδιοικητικούς φορείς.

Ένας από τους κλάδους που πλήττεται από τον ψηφιακό αναλφαβητισμό, είναι ο κλάδος των επιχειρήσεων και κυρίως των μικρομεσαίων, όπου μεγάλο ποσοστό, τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων δεν είναι εξοικειωμένο με την τεχνολογία και τις ταχύτατες αλλαγές της. Παράλληλα, πολλές θέσεις εργασίας παραμένουν κενές, λόγω αδυναμίας εύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και τηλεπικοινωνίες.

Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στα κέρδη, την ανάπτυξη, την ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στις κρατικές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό ως παράδειγμα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes, αποτελεί η κρατική διοίκηση στο Michigan, έστειλε στους χρήστες του δικτύου της, ένα ηλεκτρονικό μήνυμα, το όποιο ‘’έδειχνε’’ ότι προερχόταν από ασφαλή πηγή και αφορούσε σε κωδικούς που είχαν λήξει. Τα αποτελέσματα ήταν άκρως ανησυχητικά, διότι 1 στους 3 εργαζόμενους άνοιξε το email, το ¼ πάτησε το link, και το σχεδόν το 1/5 γνωστοποίησε κωδικούς.

Επομένως, είναι επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης του ψηφιακού αναλφαβητισμού μέσα από σωστά σχεδιασμένα βήματα.

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις:

  • Καταρχήν η εκάστοτε επιχείρηση, ή ο οργανισμός, θα πρέπει να κάνει έναν απολογισμό των οικονομικών αποθεμάτων και των τεχνολογιών που χρησιμοποιεί.
  • Μετέπειτα να προχωρήσει στην εκπόνηση μακροπρόθεσμου πλάνου με συγκεκριμένη στρατηγική, για την επίτευξη της προσαρμογής στα νέα τεχνολογικά δεδομένα, ενώ ταυτόχρονα να μεριμνήσει, ώστε όλοι οι εργαζόμενοι να είναι ενήμεροι και προετοιμασμένοι να προσαρμοσθούν στις ανάγκες που θα προκύψουν.
  • Η συνεχής εκπαίδευση των εργαζομένων από εξειδικευμένο προσωπικό στις νέες τεχνολογίες και ο σωστός προσανατολισμός στους νέους στόχους της εκάστοτε επιχείρησης ή του οργανισμού, θα πρέπει να αποτελεί μέρος της κουλτούρας του εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Συμπερασματικά λοιπόν ,στις περιπτώσεις του ψηφιακού αναλφαβητισμού η αντιμετώπιση έγκειται στο εξής τρίπτυχο: ‘’προσεγγίζω το πρόβλημα, το αναγνωρίζω και το επιλύω ‘’.

csi_photo.png

Media Folder 

(*) Η κυρία Αυγερινού είναι Κοινωνιολόγος του CSI Institute