Καριέρα, τώρα, σε Παπαστράτο και Καυκά

Ειδήσεις
Καριέρα, τώρα, σε Παπαστράτο και Καυκά
Δείτε τις ειδικότητες και τα κριτήρια πρόσληψης
Προσαρμόστε το βιογραφικό σας στις ανάγκες της κάθε εταιρείας
Λάνα Ματσαρασβίλι
12/07/2018 | 07:15

Ισχυροί φορείς του λιανεμπορίου επιλέγουν να στελεχώσουν τα τμήματά τους, στην Αθήνα.

Σημειώστε:

Η καπνοβιομηχανία Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International Inc (PMI), αποτελεί το μεγαλύτερο παραγωγό και διανομέα τσιγάρων στην Ελλάδα.

Η ΚΑΥΚΑΣ είναι κορυφαία σε πωλήσεις ελληνική εταιρεία στο χώρο του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, φωτισμού και τεχνολογίας.

Προσλαμβάνονται:

  • Παπαστράτος: Manufacturing Quality Technician – Πτυχίο χημικού μηχανικού, εμπειρία σε παρόμοια θέση, καλή γνώση Αγγλικών και MS Office programs (Κωδικός: 8364) Στείλτε βιογραφικό ΕΔΩ
  • Καυκάς: Τεχνικός Υποστήριξης - Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, γνώση αγγλικής γλώσσας και Η/Υ, γνώσεις πληροφοριακών συστημάτων, πέντε χρόνια επαγγελματική προϋπηρεσία σε παρόμοιο τμήμα (Κωδικός: ΤχνΥπ0718) Στείλτε βιογραφικό ΕΔΩ