Προσλήψεις για υποψηφίους έξι ειδικοτήτων (Europa)

Προσλήψεις για υποψηφίους έξι ειδικοτήτων (Europa)
Προσόντα, περιοχές και e-mail επικοινωνίας
Ηλιάνα Καλούπη
23/08/2019 | 15:00

Η εταιρεία διέλασης, EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε., ιδρύθηκε το 1974 και αναπτύσσεται με συνεχείς επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, τεχνολογία και σε ανθρώπινο δυναμικό.

Αναλυτικά θα προσληφθούν:

Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός (Άρτα). Προσόντα: 

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Ευχέρεια στην χρήση προγραμμάτων έκδοσης παραστατικών
 • Προϋπηρεσία στην οργάνωση αποθήκης
 • Καλή γνώση της αγοράς δομικών υλικών

Τεχνικός Πωλήσεων (Σχηματάρι). Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Σπουδές (επιθυμητό)
 • Εμπειρία 3 χρόνων σε τμήμα πωλήσεων προϊόντων δομικών υλικών
 • Ευχέρεια μετακίνησης/ταξιδιών
 • Προϋπηρεσία πωλήσεων στον χώρο του αλουμινίου (επιθυμητό)

Φύλακας (Σχηματάρι). Προσόντα:

 • Κάτοχος άδειας υπηρεσιών ασφαλείας (security) σε ισχύ
 • Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας
 • Καλή χρήση Η/Υ
 • Μόνιμη διαμονή στην ευρύτερη περιοχή του Σχηματαρίου

Βαφέας Ηλεκτροστατικής Βαφής (Σχηματάρι). Προσόντα:

 • Απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου
 • Εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Διαμονή στην ευρύτερη περιοχή του Σχηματαρίου

Εργάτες Παραγωγής & Αποθήκης (Σχηματάρι). Προσόντα:

 • Απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Διαμονή στην ευρύτερη περιοχή του Σχηματαρίου

Υπάλληλος Αποθήκης (Άρτα). Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Γνώση Η/Υ
 • Ευχέρεια στην χρήση προγραμμάτων έκδοσης παραστατικών
 • Προϋπηρεσία στην οργάνωση αποθήκης και καλή γνώση της αγοράς δομικών υλικών
 • Άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας (επιθυμητό)

Αποστολή βιογραφικών: [email protected]