Μπουφετζήδες, μάγειρες, μπαρίστες στη Γευσήνους

Μπουφετζήδες, μάγειρες, μπαρίστες στη Γευσήνους
Προσόντα, περιοχές, στοιχεία επικοινωνίας
Φορτηγάκι με λογότυπο εταιρείας (πράσινες και πορτοκαλί γραμμές)
Ηλιάνα Καλούπη
09/08/2019 | 06:00

Η Γευσήνους είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εστίασης που καλύπτει ανάγκες βιομηχανικών εταιρειών, εταιρειών παροχής υπηρεσιών, νοσοκομειακών μονάδων και εκπαιδευτικών οργανισμών.

Αυτή τη φορά ζητά μάγειρες, μπουφετζήδες και μπαρίστες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά:

Μάγειρες

Προσόντα: Αντίστοιχο πτυχίο, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, εμπειρία διαδικασιών HACCP, γνώση Αγγλικών, επίτευξη ποιοτικών στόχων, οργανωτικότητα

Μπουφετζήδες

Προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ, επαγγελματισμός

Μπαρίστες

Προσόντα: Απολυτήριο Λυκείου, γνώση Αγγλικών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]