Ευκαιρίες καριέρας για μηχανικούς

Ευκαιρίες καριέρας για μηχανικούς
Προσόντα και e-mail επικοινωνίας
Ηλιάνα Καλούπη
10/08/2019 | 06:00

Σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων διάθετει νέες θέσεις για μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Αναλυτικά:

SYCHEM ΑΕ (Ηράκλειο Κρήτης)

  • Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού - Αντίστοιχο πτυχίο, άριστη γνώση Αγγλικών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
  • Μηχανολόγος - Πτυχίο, προϋπηρεσία σε θέση τεχνίτη κατασκευών βιομηχανικού εξοπλισμού και ειδικών Η/Μ έργων
  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη)

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, εμπειρία 3 χρόνων στην κατασκευή και τη συντήρηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων

Αποστολή βιογραφικού: [email protected] 

MECCANICA GROUP A.E. (Αθήνα)

  • Μηχανολόγος Μηχανικός - Πτυχίο, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση Autocad
  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Πτυχίο, γνώση Αγγλικών, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, άδεια εκτελέσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]meccanica.gr

ΣΑΜΑΡΑΣ Δ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ -ΣΥΜΒ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. (Θεσσαλονίκη)

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, εμπειρία 4 χρόνων στη σύνταξη μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, καλή γνώση κανονισμών και μεθόδων μελέτης εγκαταστάσεων κλιματισμού
  • Μηχανολόγος Μηχανικός - Πτυχίο, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση ΜS Office/AutoCAD/4Μ, άδεια οδήγησης

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]

ENGIE HELLAS AE (Αθήνα)

  • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Απόφοιτος ΤΕΙ, γνώση Αγγλικών, άδεια τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού Α’ ή Β' τάξης, εργασιακή εμπειρία 5 χρόνων στην συντήρηση/επισκευή και τη λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

Αποστολή βιογραφικού: [email protected]