Γνωρίζετε ότι δικαιούστε voucher από 900 έως 18.000 ευρώ;

Προθεσμία για τις αιτήσεις - Πού τις υποβάλλετε

Ενενήντα εκατ. ευρώ, με τη μορφή voucher, θα δοθούν σε 100.000 επιχειρήσεις για το ψηφιακό μετασχηματισμό τους, από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σκοπός της οικονομικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς τους, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Με τα κουπόνια του προγράμματος υιοθετούνται ή αλλάζουν:

  • ταμειακές μηχανές
  • συσκευές Pos
  • δημιουργία e-shop
  • αποθηκευτικοί χώροι τύπου Cloud

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν επίσης να καλύψουν και μέρος τους κόστους για την ψηφιακή κατάρτιση των στελεχών τους.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων» εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης προκειμένου να χρηματοδοτηθεί με 180 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων, τα 90 εκατ. ευρώ θα διατεθούν φέτος.

Επιχειρήσεις  δικαιούχοι του προγράμματος

1.    Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
2.    Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.
3.    Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022.
4.    Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου.

  • Όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος ΕΔΩ
  • Για αιτήσεις πατήστε ΕΔΩ
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram