Φωτοβολταϊκά σε 75.000 αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Όροι και οι προϋποθέσεις
Φωτοβολταϊκά σε 250.000 στέγες

Ανοίγει ο δρόµος για την προκήρυξη του προγράµµατος ενίσχυσης φωτοβολταϊκών σε αγροτεµάχια και στέγες, καθώς ψηφίστηκε ο σχετικός Νόµος  «Ενσωµάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 5ης Ιουνίου 2019 σχετικά τους κοινούς κανόνες για εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τροποποίηση Οδηγίας 2012/27/ΕΕ και άλλες περιβαλλοντικές διατάξεις» και μάλιστα πήρε και ΦΕΚ.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράµµατος που θα γεµίσει 250.000 στέγες µε φωτοβολταϊκά θα ξεκαθαριστούν µέσα από υπουργική απόφαση, ενώ ο Οδηγός για το πρόγραµµα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στέγης θα εκδοθεί τον Νοέµβριο, προκειµένου να αρχίσουν να κατατίθενται οι σχετικές αιτήσεις τον Ιανουάριο του 2023.

Τα 250.000 αυτά φωτοβολταϊκά στέγης θα διαχωριστούν στις τρεις κατηγορίες δικαιούχων για εγκαταστάσεις 10 κιλοβάτ ως εξής:

  • 100.000 αφορούν σε εγκαταστάσεις σε κατοικίες
  • 75.000 σε στέγες επιχειρήσεων
  • 75.000 σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram