Υπ. Παιδείας: Πρόσκληση για συμμετοχή σε νέο Erasmus+

Ειδήσεις
Υπ. Παιδείας: Πρόσκληση για συμμετοχή σε νέο Erasmus+
Ολόκληρη η ανακοίνωση
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας, προσλήψεις 2019, υπουργείο Παιδείας, εγκρίσεις
28/06/2019 | 10:17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα σχολεία που ενδιαφέρονται να υποβάλουν εθελοντική συμμετοχή στην υλοποίηση του νέου προγράμματος Erasmus+ εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Το υπ. Παιδείας, σε συνεργασία με υπουργεία Παιδείας, Ερευνητικά Κέντρα, Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς φορείς της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Κύπρου, της Μάλτας και της Ρουμανίας συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 2018 – 2021, με τον τίτλο: ''Teachers4Europe: setting an Agora for Democratic Culture''.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα που στοχεύει στην αναβάθμιση και επέκταση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες της Κοινότητας Εκπαιδευτικών “Teacher4Europe – T4E”, η οποία δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το 2011 από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προωθεί τις βέλτιστες εκπαιδευτικές πρακτικές με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, που πραγματοποιούνται στο σχολικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε Δημόσιες και Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης της ελληνικής επικράτειας. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται εκπαιδευτικοί των εν λόγω Σχολικών Μονάδων και Στελέχη Εκπαίδευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, προκειμένου να συμμετάσχουν εθελοντικά κατά τα σχολικά έτη 2019 - 2021. Η συμμετοχή Εκπαιδευτικών και Στελεχών Εκπαίδευσης είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων  

  • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα έγγραφα ανάλογα με την επιλογή προτίμησής τους είτε ως Εκπαιδευτικοί “Teachers4Europe – T4E” είτε ως Πρεσβευτές “T4E” στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.teachers4europe.eu έως και 16 Σεπτεμβρίου 2019
  • Οι ενδιαφερόμενοι, μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής Αίτησης Συμμετοχής, θα λάβουν αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής καθώς και το μοναδικό Κωδικό της Ηλεκτρονικής τους Αίτησης. Οι Αιτήσεις Συμμετοχής Εκπαιδευτικών και Πρεσβευτών θα κοινοποιούνται από τον Συντονιστικό φορέα της Σύμπραξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΥΠ.Π.Ε.Θ.: ka3_t4e@minedu.gov.gr
  • Η ενημέρωση των υποψηφίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και μέσω του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου
  • Ο Συντονιστής της Σύμπραξης, δηλαδή το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Έδρα Jean Monnet στις Πολιτικές της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, θα εκτελέσει την επιλογή των Εκπαιδευτικών “Teachers4Europe – T4E” και των Πρεσβευτών “T4E” – “AmbassadorsT4E”, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ως άνω απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής και τις ανάγκες του Προγράμματος ανά Περιφέρεια. Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2019, οπότε και θα ανακοινωθούν τα ονόματα των συμμετεχόντων

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής, διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο».

Διαβάστε επίσης:

URL
Δείτε το έγγραφο
https://www.minedu.gov.gr/news/42059-27-06-19-prosklisi-ekdilosis-endiaferont...