Πρακτική άσκηση για τελειόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ

Ειδήσεις
Πρακτική άσκηση για τελειόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ και ΙΕΚ
Απαραίτητα προσόντα, στοιχεία επικοινωνίας
Βιβλιοθήκη, φοιτήτρια διαβάζει βιβλίο
04/02/2019 | 06:00

H εταιρεία Tem επιλέγει τελειόφοιτους Πανεπιστημίων ΤΕΙ, ΙΕΚ, για πρακτική άσκηση στον τομέα της επικοινωνίας και εξυπηρέτησης πελατών στην Αθήνα.

Ειδικότητα: Yπάλληλος υποστήριξης τμήματος εταιρικών πελατών.
 
Απαραίτητα Προσόντα: 

  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  • Καλή χρήση Η/Υ
  • Ευγένεια και υπευθυνότητα

Στοιχεία Επικοινωνίας:

  1. Τηλέφωνο: +(30) 218 218 9120
  2. Fax: 218 218 9922
  3. E-mail: info@temsolutions.gr