Θέσεις πρακτικής για σπουδαστές ΤΕΙ - ΙΕΚ (τουριστικό γραφείο)

Ειδήσεις
Θέσεις πρακτικής για σπουδαστές ΤΕΙ - ΙΕΚ (τουριστικό γραφείο)
Προσόντα, προθεσμία και e-mail για αποστολή βιογραφικού
Βιβλιοθήκη με βιβλία και επίσημους φακέλους
24/04/2019 | 06:00

Το τουριστικό γραφείο Dieseltravel MIKE ζητά σπουδαστές Δημοσίων ΤΕΙ - ΙΕΚ για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.

Εκπαίδευση σε:

  • Εκδόσεις Αεροπορικών-Εισιτηρίων
  • Κρατήσεις εκδρομών - πακέτων, αποστολή κρατήσεων
  • Επικοινωνία με ξενοδοχεία και επιχειρηματικούς συνεργάτες
  • Εκμάθηση επαγγελματικών πλατφορμών ταξιδιωτικών γραφείων
  • Εκμάθηση marketing ταξιδιωτικών γραφείων

Προσόντα:

  1. Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  2. Καλή γνώση Αγγλικών
  3. Γνώση ξένων γλωσσών (επιθυμητό)
  4. Γνώση χειρισμού υπολογιστών

Προθεσμία: έως 31 Μαΐου 2019

Αποστολή βιογραφικού στα e-mail: admin@dieseltravel.gr και info@dieseltravel.gr

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Σχετικά Άρθρα: