Θέσεις πρακτικής για τελειόφοιτους μάγειρες

Ειδήσεις
Θέσεις πρακτικής για τελειόφοιτους μάγειρες
Προσόντα, παροχές, e-mail για αποστολή βιογραφικού
01/04/2019 | 06:00

Το ξενοδοχείο Castello City Hotel δέχεται τελειόφοιτους μαγειρικής σχολής για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.

Προσόντα:

  • Σπουδαστής σχολής μαγειρικής
  • Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  • Διάθεση για νέες γνώσεις και εξέλιξη
  • Υπευθυνότητα

Παροχές:

  1. Άριστες συνθήκες εργασίας
  2. Προοπτικές εξέλιξης
  3. Καλές συνθήκες διαμονής
  4. Διατροφή

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@castellocity.com

Τοποθεσία: Ηράκλειο, Κρήτη

Σχετικά Άρθρα: