Θέσεις πρακτικής για σπουδαστές ΤΕΙ, ΙΕΚ

Ειδήσεις
Θέσεις πρακτικής για σπουδαστές ΤΕΙ, ΙΕΚ
Προσόντα, προθεσμίες, e-mail για αποστολή βιογραφικού
Φοιτητής με κόκκινη μπλούζα
24/03/2019 | 06:00

Η εταιρεία παραγωγής ολοκληρωμένων συστημάτων ανελκυστήρα Pappas Lift επιθυμεί να απασχολήσει ασκούμενους.

Αντικείμενο: Διαδικασία παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου σε ηλεκτρικούς πίνακες ελέγχου ανελκυστήρα και ηλεκτρικών παρελκομένων του.

  • Τελειόφοιτοι ΤΕΙ - ΙΕΚ

Εκπαίδευση σε:

  1. Διαδικασίες παραγωγής
  2. Διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου των προϊόντων

Προσόντα:

  • Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  • Πειθαρχία σε διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου
  • Γνώση Αγγλικών
  • Εξοικείωση με ηλεκτρικά όργανα και ηλεκτρολογικά εργαλεία

Προθεσμία: έως 15 Απριλίου 2019

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: rdele@pappaslift.gr

Περιοχή: Ασπρόπυργος, Αθήνα