Πρακτική στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή

Ειδήσεις
Πρακτική στο Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή
Ποιοι συμμετέχουν, προϋποθέσεις, προθεσμία, e-mail επικοινωνίας
Ηλιάνα Καλούπη
03/07/2019 | 06:00

Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή (ΙΒΕΓ) προσφέρει 5 θέσεις αμειβόμενης πρακτικής άσκησης σε νέους.

Η πρακτική άσκηση αφορά το νέο Μουσείο του Ιδρύματος που ανοίγει τον Οκτώβριο 2019.

Το ωράριο απασχόλησης θα είναι 40 ώρες εβδομαδιαία.

Συμμετέχουν Απόφοιτοι Τμημάτων - Σπουδών - Επιστημών:

 1. Εικαστικών
 2. Ιστορίας της Τέχνης
 3. Πολιτιστικής Διαχείρισης
 4. Ανθρωπιστικών
 5. Αρχιτεκτονικής
 6. Marketing / Επικοινωνίας

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

 • Ηλικία 18 έως 35 ετών με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα
 • Κάτοχος Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).
 • Ολοκληρωμένη υποχρεωτική εκπαίδευση
 • Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικών (επιπέδου Β2)
 • Βεβαίωση τμήματος
 • Φοιτητική ιδιότητα με αναλυτική βαθμολογία
 • Πτυχίο πανεπιστημίου

Προθεσμία: Έως 18 Ιουλίου 2019

Περιοχή: Αθήνα

Αποστολή βιογραφικού (μαζί με σύντομη έκθεση με λόγους πρακτικής στο ΙΒΕΓ) : internships@goulandris.gr