Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ειδήσεις
Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δικαιολογητικά, προϋποθέσεις, ολόκληρη η προκήρυξη
φοιτητές
Αξιοποιήστε το επισυναπτόμενο αρχείο (pdf)
Μιχάλης Τσιλιβάκος
17/05/2018 | 14:52

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την διάθεση τεσσάρων θέσεων για υποψήφιους διδάκτορες.

Οι θέσεις θα χορηγηθούν ως εξής:

Δύο διατριβές θα επιλεγούν από τις προτάσεις που θα κατατεθούν για τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

 • Ανάλυση της Νέας Ελληνικής σε σχέση με κοινωνικούς παράγοντες
 • Επαφή γλωσσών σε μεταναστευτικές ή προσφυγικές κοινότητες
 •  Γλωσσική πολιτική - Πολυγλωσσία και εκπαίδευση
 • Ανοικτή και εξ αποστάσεως γλωσσική εκπαίδευση

Δύο διατριβές θα επιλεγούν από τις προτάσεις που θα κατατεθούν για τα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

 • Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Ψυχολογία
 • Εφαρμοσμένη Σχολική Ψυχολογία
 • Θετική Ψυχολογία και Εκπαίδευση
 • Ψυχολογικές προσεγγίσεις στην Ενταξιακή Εκπαίδευση 
 • Συμβουλευτική Ψυχολογία στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα συμμετοχής:

Δυνατότητα στη διαδικασία, έχουν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού σε συναφείς επιστημονικές περιοχές.

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση με αναφορά ενός ή δύο γνωστικών πεδίων 
 2. Πρόταση διδακτορικής έρευνας η οποία περιλαμβάνει το ερευνητικό αντικείμενο και τη μεθοδολογία έρευνας, συνοπτική αναφορά στην ερευνητική διαδικασία, προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και βασική βιβλιογραφία
 3. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 5.  Πτυχίο και ΔΜΣ (με ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση που προέρχονται από ΑΕΙ χώρας εκτός της Ελλάδας)
 6.  Αναλυτική βαθμολογία (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων)
 7. Αντίτυπο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (σε ψηφιακή μορφή) 
 8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις στις οποίες ο υποψήφιος συμμετέχει ως συγγραφέας
 9. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 
 10.  Δύο συστατικές επιστολές

Οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλονται ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 Βόλος ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση g-pre@uth.gr από τις 11 Μαΐου έως τις 18 Ιουνίου 2018.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας(pdf):