Πρακτική για ηλεκτρολόγους μηχανικούς

Ειδήσεις
Πρακτική για ηλεκτρολόγους μηχανικούς
Προσόντα, αρμοδιότητες και e-mail επικοινωνίας
Βιβλιοθήκη, φοιτήτρια διαβάζει βιβλίο
15/05/2019 | 06:00

Η HaMed Χαλαμπαλάκης ΑΕΒΕ δέχεται τελειόφοιτους ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.

Τοποθεσία: Ηράκλειο Κρήτης

Προσόντα:

  1. Φοίτηση σε ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ Τμημάτων Ηλεκτρονικής ή Ηλεκτρολογίας
  2. Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  3. Υπευθυνότητα
  4. Επιθυμία απόκτησης νέων γνώσεων

Αρμοδιότητες:

  • Επιδιορθώνει βλάβες ιατρικών συσκευών και μηχανημάτων
  • Παρουσιάζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών
  • Διεκπεραιώνει τις επιστροφές των πελατών και εξασφαλίζει ότι γίνονται σύμφωνα με την πολιτική της εταιρίας
  • Επικοινωνεί με τις συνεργαζόμενες εταιρίες για τεχνικά θέματα

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: corporate@hamed.gr