Πρακτική άσκηση φοιτητών στην Veltio Greece

Ειδήσεις
Πρακτική άσκηση φοιτητών στην Veltio Greece
Ποιοι και πώς συμμετέχουν - Ενεργό link για υποβολή αιτήσεων
Veltio Greece
Μιχάλης Τσιλιβάκος
08/08/2018 | 07:30

Η VELTIO GREECE επιθυμεί να απασχολήσει τελειόφοιτους Πανεπιστημίων/ΤΕΙ για την πρακτική τους άσκηση στον τομέα της παραμετροποίησης, εγκατάστασης, υποστήριξης και ελέγχου λογισμικού, καθώς και στον τομέα υποστήριξης λήψης αποφάσεων και εξόρυξης δεδομένων για συστήματα υποστήριξης αποφάσεων.

Οι τελικοί αποδέκτες του λογισμικού αφορούν τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικού εμπορίου παγκόσμιας εμβέλειας.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Ενσωμάτωση σε ομάδες με βοηθητικό ρόλο στο κομμάτι του ελέγχου της εγκατάστασης και της ομαλής λειτουργίας του συστήματος
  • Εκμάθηση των μεθοδολογιών και των βέλτιστων πρακτικών του Λιανικού Εμπορίου καθώς και του κύκλου ζωής ενός έργου
  •  Απόκτηση εμπειρίας στην χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων, στην στατιστική ανάλυση και στους αλγορίθμους εξόρυξης δεδομένων
  • Συμμετοχή σε όλες τις πτυχές του έργου, ξεκινώντας από τις απαιτήσεις του συστήματος έως και τον τελικό έλεγχο της ολοκλήρωσης του συστήματος καθώς και των παραδοτέων

Προσόντα:

  • Καλή γνώση τουλάχιστον μίας αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού
  • Καλή γνώση βάσεων δεδομένων
  •  Άριστη γνώση Αγγλικών

Αιτήσεις, ΕΔΩ