Πρακτική άσκηση στην Google

Ειδήσεις
Πρακτική άσκηση στην Google
Θέσεις και στα γραφεία της Αθήνας
google
Μιχάλης Τσιλιβάκος
03/10/2018 | 18:10

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για διαφορετικές ειδικότητες υλοποιεί η Google. Σημειώστε ότι, οι θέσεις αφορούν και την Αθήνα.

Αναλυτικά οι θέσεις:

  • Πωλήσεις στα πλαίσια των Google Marketing Solutions (GMS)
  • Πωλήσεις σε πελάτες
  • Εμπορία και Marketing

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων είναι:

  • Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες θα καθοριστούν με βάση το εκπαιδευτικό υπόβαθρο, το ενδιαφέρον και τις δεξιότητες του υποψήφιου

Προσόντα:

  • Εγγεγραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών Bachelor ή Master και στο προτελευταίο έτος σπουδών
  • Δυνατότητα για 6μηνη πρακτική άσκηση το 2019 με δυνατότητα συμμετοχής από τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο του 2019.

Προθεσμία: Οι αιτήσεις θα κλείσουν τη Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου και οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον Απρίλιο του 2019.

Δικαιολογητικά: Συμπεριλάβετε την (σχετική) ημερομηνία αποφοίτησης (μήνας και έτος) και τη διαθεσιμότητα για την πρακτική άσκηση στο βιογραφικό σας σημείωμα. 

Σημείωση: Υποβάλλοντας αίτηση για αυτό το ρόλο, ο υποψήφιος μπορεί να ληφθεί υπόψη για τα προγράμματα EMEA 2019, Business Intern 2019 ή MBA Intern Summer 2019.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να καταθέσετε αίτηση.

URL
Δείτε το έγγραφο
https://careers.google.com/jobs?authuser=0#!t=jo&jid=/google/winter-spring-bu...