Πρακτική άσκηση στο Porto Carras Grand Resort

Ειδήσεις
Πρακτική άσκηση στο Porto Carras Grand Resort
Προσόντα και e-mail για αποστολή βιογραφικού
13/06/2019 | 13:15

Το Porto Carras Grand Resort προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε φοιτητές ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ.

Σημειώστε τα απαραίτητα προσόντα:

  • Φοιτητής ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (επιθυμητό)
  • Καλή γνώση MS Office
  • Άριστη γνώση Αγγλικών 

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@portocarras.com

Περιοχή: Χαλκιδική