Πρακτική άσκηση με 1.120 ευρώ το μήνα - Δείτε πού

Ειδήσεις
Πρακτική άσκηση με 1.120 ευρώ το μήνα - Δείτε πού
Η διάρκεια του προγράμματος είναι πέντε μήνες
πρακτική
Μιχάλης Τσιλιβάκος
09/04/2018 | 07:10

Δυνατότητα πρακτικής άσκησης προσφέρει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για  αμειβόμενες θέσεις, διάρκειας πέντε μηνών.

Η αμοιβή είναι 1.120 ευρώ το μήνα (καθαρά), ενώ η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται:

  • Στις Διευθύνσεις Νομικής Μετάφρασης
  • Στη Διεύθυνση Έρευνας και Τεκμηρίωσης
  • Στη Διεύθυνση Επικοινωνίας 
  • Στη Διεύθυνση Πρωτοκόλλου και Επισκέψεων 
  • Στον Νομικό Σύμβουλο επί διοικητικών υποθέσεων 
  • Στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου
  • Στη Διεύθυνση Διερμηνείας

Αιτήσεις σε δύο περιόδους:

  • Από την 1η Μαρτίου έως τις 31 Ιουλίου (κατάθεση υποψηφιοτήτων από 1ης Ιουλίου μέχρι 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους)
  • Από την 1η Οκτωβρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου (κατάθεση υποψηφιοτήτων από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι 15 Απριλίου κάθε έτους)

Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι, κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στις νομικές ή πολιτικές επιστήμες (με ειδίκευση στο δίκαιο) ή, για την πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, τίτλου διερμηνείας συνεδρίων, πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής EU CV Online εντός των προβλεπομένων προθεσμιών.

Για υπηρεσιακούς λόγους, είναι επιθυμητή η καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας.