Πρακτική άσκηση στην Παπαστράτος

Ειδήσεις
Πρακτική άσκηση στην Παπαστράτος
Διαθέσιμος σύνδεσμος για απευθείας σύνδεση με την εταιρεία
Εργοστάσιο καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος - Εξωτερική εικόνα, επιγραφή
Θα απασχοληθούν 27 νέοι φοιτητές
Λάνα Ματσαρασβίλι
17/05/2018 | 07:10

Η εταιρεία καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος δίνει την ευκαιρία για πρακτική άσκηση σε φοιτητές, μέσω του προγράμματος INKOMPASS, στον Ασπρόπυργο. 

Το INKOMPASS είναι ένα πρόγραμμα πρακτικής δύο κύκλων και θα διαρκέσει τρεις μήνες (Ιούλιος - Σεπτέμβριος). Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές θα έχουν εξασφαλίσει μια μόνιμη θέση στην Παπαστράτος. 

Προσόντα: 

  • Άριστη γνώση Αγγλικών 
  • Προπτυχιακός ή Μεταπτυχιακός φοιτητής AEI 
  • Τομείς ενδιαφέροντος: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Οικονομικά, Πληροφορική και Σχολές Πολυτεχνείου 

(Κωδικός: 6260)  

URL
Δείτε το έγγραφο
https://www.inkompass.global/greece-internship-program/schedules-and-timelines