Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (750 ευρώ το μήνα)

Ειδήσεις
Πρακτική άσκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (750 ευρώ το μήνα)
Θα επιλεγεί προσωπικό 6 διαφορετικών ειδικοτήτων
Το κτήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) στις Βρυξέλλες
Μιχάλης Τσιλιβάκος
08/06/2018 | 07:35

Ο Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER), με αντικείμενο έρευνας στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της ΕΕ, ανακοινώνει νέο κύκλο του προγράμματος πρακτικής άσκησης για Ευρωπαίους φοιτητές, με έδρα τη Λιουμπλιάνα (Σλοβενία).

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού είναι:

  • Συμπληρώνει και συντονίζει τις εργασίες των ΕΡΑ
  • Συμμετέχει στην ανάπτυξη των κανόνων του ευρωπαϊκού δικτύου
  • Λαμβάνει, υπό ορισμένους όρους, δεσμευτικές αποφάσεις για έργα κοινού ενδιαφέροντος
  • Παρέχει συμβουλές σχετικά με θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται κυρίως σε νέους πτυχιούχους πανεπιστημίων, χωρίς εξαιρουμένων εκείνων που, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης, έχουν προσφάτως αποφοιτήσει και βρίσκονται στην αρχή μιας νέας επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Ο Οργανισμός προσφέρει θέσεις πρακτικής άσκησης σε όλα τα τμήματά του:  

  • Τύπος και επικοινωνίες
  • Ανθρώπινο Δυναμικό
  • ΙΤ
  • Πολιτικές
  • Ανάλυση Αγοράς
  • Ανάλυση δεδομένων

Για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης ανέρχεται σε 500 ευρώ, με προσαυξήσεις 250 ευρώ για έξοδα μετακίνησης.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

URL
Δείτε το έγγραφο
http://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Documents/ACER%202017...