Πρακτική άσκηση σε τομείς εικονικής πραγματικότητας

Ειδήσεις
Πρακτική άσκηση σε τομείς εικονικής πραγματικότητας
Προσόντα και e-mail για αποστολή βιογραφικού
30/05/2019 | 06:00

Η επιχείρηση INVR VIRTUAL REALITY ζητά άτομα για πρακτική άσκηση.

Σημειώστε τα προσόντα:

  • Τμήματα 3d animation, πληροφορικής και γραφιστικής
  • Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
  • Υπευθυνότητα

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@invr.gr

Περιοχή: Θεσσαλονίκη