Πρακτική άσκηση σε δικηγορική εταιρεία

Ειδήσεις
Πρακτική άσκηση σε δικηγορική εταιρεία
Προσόντα, κωδικός θέσης, e-mail επικοινωνίας
Μία κοπέλα με μαύρα μαλλιά (φοιτήτρια) χαμογελά και κρατά βιβλία
01/07/2019 | 06:00

Η δικηγορική εταιρεία, Σιούφας και Συνεργάτες, ζητά για πρακτική άσκηση τελειόφοιτο ΙΕΚ.

Κατεύθυνση: 

  1. Διοίκηση και Οικονομία

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτος Ι.Ε.Κ. με κατεύθυνση Διοίκησης και Οικονομίας
  • Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Καλή χρήση H/Y
  • Υπευθυνότητα

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@sioufaslaw.gr

Κωδικός: PR 01

Περιοχή: Αθήνα