Πρακτική άσκηση για τελειόφοιτους ΤΕΙ (Interamerican)

Ειδήσεις
Πρακτική άσκηση για τελειόφοιτους ΤΕΙ (Interamerican)
Προσόντα, στοιχεία επικοινωνίας
Φοιτήτρια διαβάζει βιβλίο
06/03/2019 | 06:00

Η εταιρεία Interamerican δέχεται τελειόφοιτους ΤΕΙ για να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.

Προσόντα:

  • Σπουδαστές ΤΕΙ με κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκησης & Οικονομίας
  • Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  • Καλή χρήση Η/Υ
  • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Περιοχή: Αθήνα

Αποστολή βιογραφικού, αναφέροντας τον κωδικό "PR001" στο e-mail: [email protected]