Πρακτική άσκηση για τελειόφοιτους Πληροφορικής

Ειδήσεις
Πρακτική άσκηση για τελειόφοιτους Πληροφορικής
Απαιτούμενα προσόντα και στοιχεία επικοινωνίας
05/05/2019 | 06:00

Η εταιρεία, ΝΙΚΙ ΜΕΠΕ, ζητά τελειόφοιτους Τμημάτων Πληροφορικής για 6μηνη πρακτική άσκηση.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

  • Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  • Καλή γνώση της γλώσσας προγραμματισμού Java
  • Γνώση στις βάσεις δεδομένων και SQL

Περιοχή: Ιωάννινα

Στοιχεία Επικοινωνίας:

  1. Τηλέφωνο: +30 26510 85240
  2. Fax: +30 26510 85249
  3. E-mail: info@nikitec.gr
Σχετικά Άρθρα: