Πρακτική άσκηση για τελειόφοιτους μηχανικούς ΤΕΙ - ΙΕΚ

Ειδήσεις
Πρακτική άσκηση για τελειόφοιτους μηχανικούς ΤΕΙ - ΙΕΚ
Τομείς εκπαίδευσης, προσόντα, προθεσμία και e-mail για αποστολή βιογραφικού
28/03/2019 | 13:05

Το τεχνικό γραφείο Γιαλλουρίδης δέχεται σπουδαστές ΤΕΙ - ΙΕΚ  να κάνουν την πρακτική τους άσκηση.

Ειδικότητες: 

  1. Μηχανολόγος Μηχανικός
  2. Μηχανικός Δομικών Έργων

Τομείς Εκπαίδευσης:

  • Σχεδιασμός και προμελέτη έργου
  • Σύνταξη Η/Μ μελετών
  • Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών
  • Αυτοψίες και αποτυπώσεις
  • Διεκπεραίωση υποθέσεων στις υπηρεσίες

Προσόντα:

  1. Γνώση προγραμμάτων Autocad 2D
  2. Γνώσεις MS office
  3. Υπευθυνότητα

Προθεσμία: έως 30 Απριλίου 2019

Απσοτολή βιογραφικού στο e-mail: xarisg@hotmail.com

Περιοχή: Ρόδος