Πρακτική άσκηση για τελειόφοιτους ηλεκτρολόγους

Ειδήσεις
Πρακτική άσκηση για τελειόφοιτους ηλεκτρολόγους
Προσόντα, τομείς εκπαίδευσης και στοιχεία επικοινωνίας
07/05/2019 | 02:50

Η κατασκευαστική εταιρεία ΠΟΥΛΟΡΙΝΑΚΗΣ Ο.Ε. ζητά τελειόφοιτους ΑΕΙ - ΤΕΙ - ΙΕΚ για να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση.

Τομείς Εκπαίδευσης:

  1. Εγκαταστάσεις ξενοδοχείων
  2. Εγκατάσταση και σύνδεση φωτοβολταϊκών πάρκων

Προσόντα:

  • Φοίτηση σε τμήμα ηλεκτρολογίας
  • Δικαίωμα πρακτικής άσκησης
  • Γνώσεις στον τομέα της Ηλεκτρολογίας
  • Υπευθυνότητα

Περιοχή: Ηράκλειο Κρήτης

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: poulorinakisoffice@yahoo.com

Σχετικά Άρθρα: