ΙΚΥ: Οι πίνακες με 3.685 δικαιούχους επιδόματος (€380/μήνα)

Ειδήσεις
ΙΚΥ: Οι πίνακες με 3.685 δικαιούχους επιδόματος (€380/μήνα)
Παρέχεται ειδική ενημέρωση σε κάθε υποψήφιο
επίδομα
Μιχάλης Τσιλιβάκος
02/08/2018 | 09:40

Ανακοινώνεται ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, κατά φθίνουσα σειρά μοριοδότησης, στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν και εξατομικευμένη πληροφόρηση για την αίτησή τους, εισάγοντας Αρ. Πρωτ. Αίτησης (χωρίς την ημερομηνία) και ΑΦΜ, μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής στον σύνδεσμο: http://portal.iky.gr:8080/eko/pages/search.xhtml


Σημειώστε:

  • Ο πίνακας καταρτίστηκε βάσει των μορίων που αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και καταρτίστηκε αυτομάτως από την ίδια διαδικτυακή εφαρμογή
  • Εάν διαπιστωθεί αναντιστοιχία μορίων του πίνακα κατάταξης με την ηλεκτρονική αίτηση, ο υποψήφιος οφείλει να ενημερώσει αμέσως το ΙΚΥ -μέσω e-mail στο infoteam@iky.gr- το αργότερο έως 10/08/2018, επισυνάπτοντας και την εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
  • Καλούνται οι υποψήφιοι με σειρά κατάταξης μικρότερη ή ίση με 5.531, να υποβάλλουν (δια ζώσης ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά–courier),αποκλειστικά στο ΙΚΥ (Τμήμα Υποτροφιών Προπτυχιακών Σπουδών, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία), την ηλεκτρονική τους αίτηση (οριστικοποιημένη αίτηση με αριθμό πρωτοκόλλου) εκτυπωμένη, υπογεγραμμένη και συνοδευόμενη από όσα δικαιολογητικά αναγράφονται σε αυτήν, το αργότερο έως τις 20/09/2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου), προκειμένου να διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος επιλεξιμότητας

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση

URL
Δείτε το έγγραφο
https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3113-1-8-2018-anakoinosi-pinaka-katataksis...