ΟΑΕΔ: Πού και πώς θα απασχοληθεί το προσωπικό ΕΠΑΣ - 36 ειδικότητες

Ειδήσεις
ΟΑΕΔ: Πού και πώς θα απασχοληθεί το προσωπικό ΕΠΑΣ - 36 ειδικότητες
Αναλυτικοί πίνακες για κάθε κλάδο - Ολόκληρη η απόφαση (ΦΕΚ)
ΟΑΕΔ
Μιχάλης Τσιλιβάκος
22/11/2018 | 13:11

Την ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ) μαθητείας του ΟΑΕΔ και οδηγίες εφαρμογής για 36 ειδικότητες, αποφάσισαν τα υπουργεία Εργασίας και Παιδείας, με έγγραφο που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Σημειώστε:

  • Το υποχρεωτικό ωράριο των μονίμων εκπαιδευτικών καλύπτεται κατά σειρά με μαθήματα Α΄ ανάθεσης και Β΄ ανάθεσης
  • Δύναται στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του ΟΑΕΔ με μειωμένο διδακτικό ωράριο να ανατίθεται διοικητικό-διαχειριστικό έργο, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας και έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης
  • Τα κενά για την πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού (αναπληρωτών - ωρομισθίων), υπολογίζονται αποκλειστικά από τα μαθήματα Α΄ ανάθεσης, ύστερα από τη ρύθμιση των υπεραριθμιών και αφού ληφθεί μέριμνα για την πραγματοποίηση του ωραρίου των μονίμων εκπαιδευτικών που κατέχουν οργανικές ή προσωρινές θέσεις. Οι διαθέσιμες διδακτικές ώρες για την πρόσληψη αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών καθορίζονται με βάση τις ανάγκες της εκπαίδευσης, όπως διαμορφώνονται από το ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα και την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
didaskalia.pdf