Μπείτε με επιτυχία στην οικογενειακή επιχείρηση

Ειδήσεις
Μπείτε με επιτυχία στην οικογενειακή επιχείρηση
Πρόγραμμα του ALBA με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Μιχάλης Τσιλιβάκος
13/04/2018 | 11:50

H σχολή οικονομικών ALBA (Ξενίας 6, Αθήνα), σε συγχρηματοδότηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μικτής μάθησης με θέμα την "Επιτυχημένη Διαδοχή στην Οικογενειακή Επιχείρηση".

Το πρόγραμμα, υλοποιείται στα πλαίσια του έργου FABUSS (Εrasmus), το οποίο συντονίζεται από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και από έξι ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο να βοηθηθούν οι νέοι που σχετίζονται με τις οικογενειακές επιχειρήσεις και να γίνουν ικανοί και αποτελεσματικοί διάδοχοι.

Το πρόγραμμα

Έχει διάρκεια 25 ώρες -είναι δωρεάν- και συνδυάζει δια ζώσης συναντήσεις και εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω Η/Υ. 

Οι εταίροι του προγράμματος FABUSS έχουν αναπτύξει έξι εκπαιδευτικές ενότητες που ομαδοποιούνται στους εξής τρεις άξονες:

(1) Άξονας - Ευαισθητοποίηση

  • «Κατανόηση Προβλημάτων Σχετικών με την Οικογενειακή Επιχείρηση»
  •  «Διακρατικές Ομοιότητες και Διαφορές»

(2) Άξονας - Προετοιμασία

  •  «Στρατηγικές Ανάπτυξης για τις Οικογενειακές Επιχειρήσεις»
  • «Ηγεσία Επόμενης Γενιάς»

(3) Άξονας - Διοίκηση

  • «Αποτελεσματική Διοίκηση της Οικογενειακής Επιχείρησης»
  •  «Επικοινωνία & Διαχείριση Συγκρούσεων».

Προθεσμία συμμετοχής: 16/04/2018

Πληροφορίες και αιτήσεις για το πρόγραμμα, ΕΔΩ