ΙΚΥ: 601 νέες υποτροφίες με 1.100 το μήνα (ΈΓΓΡΑΦΟ)

Ειδήσεις
ΙΚΥ: 601 νέες υποτροφίες με 1.100 το μήνα (ΈΓΓΡΑΦΟ)
Οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης
Μία κοπέλα με μαύρα μαλλιά (φοιτήτρια) χαμογελά και κρατά βιβλία
Σημαντικά τα ποσά που προβλέπονται για τους δικαιούχους
14/01/2019 | 16:25

Με απόφαση που υπογράφει ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, κ. Γιώργος Ιωαννίδης, καθορίζονται οι όροι χορήγησης 601 υποτροφιών, μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της πράξης, "το ύψος των μηνιαίων τροφείων ανέρχεται σε 1.100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νόμιμων κρατήσεων".

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ που διαθέτουν διδακτορικό. 

Οι επιλεγέντες θα πρέπει, μεταξύ άλλων:

  • Να συντάξουν μεταδιδακτορική έρευνα
  • Να δημοσιεύσουν μία ερευνητική εργασία σε διεθνές ή ελληνικό επιστημονικό περιοδικό

Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 14η Ιανουαρίου 2019.

Η πράξη λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
ypotrofies.pdf