Ίδρυμα Σ. Νιάρχος: Πρακτική στη Νέα Υόρκη (€2.375/μήνα)

Ειδήσεις
Ίδρυμα Σ. Νιάρχος: Πρακτική στη Νέα Υόρκη (€2.375/μήνα)
Απασχόληση στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης - Υγειονομική κάλυψη και διακοπές μεταξύ των παροχών
πρακτική
Μιχάλης Τσιλιβάκος
08/05/2018 | 07:07

 To Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), παρέχει τη δυνατότητα σε τέσσερις Έλληνες να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (MoMA) για ένα χρόνο.

Τα διαθέσιμα τμήματα του μουσείου:

  • Εκπαίδευσης
  • Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου 
  • Media και Performance Art 
  • Ζωντανών Εκδηλώσεων

Δυνατότητα αίτησης:

  • Πρόσφατοι απόφοιτοι με πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
  • Το μουσείο ενθαρρύνει υποψήφιους από διάφορους κλάδους να υποβάλουν αίτηση (τα προσόντα για την κάθε θέση αναφέρονται αναλυτικά στη σελίδα του MoMA)

Διάρκεια πρακτικής: 10/09/2018 μέχρι 06/09/2019 

Αποδοχές - Παροχές:  

  • 32.000 δολάρια (χωρίς τους φόρους - κρατήσεις)
  • 2.000 δολάρια επιπλέον για την κάλυψη εξόδων εγκεκριμένου ταξιδιού που θα εξυπηρετεί την έρευνα του ασκούμενου και θα εντάσσεται στο πεδίο των επιστημονικών του ενδιαφερόντων
  • Προσφέρεται υγειονομική κάλυψη και δύο εβδομάδες διακοπές

Το ΙΣΝ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο και υπεύθυνο είναι το MoMA.

Πληροφορίες και αιτήσεις, ΕΔΩ