1.200 νέες θέσεις πρακτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ειδήσεις
1.200 νέες θέσεις πρακτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευκαιρίες και στην Ελλάδα
Μιχάλης Τσιλιβάκος
16/04/2018 | 18:03

H Ευρωπαϊκή Ένωση, για μία ακόμη χρονιά, δίνει την ευκαρία σε περισσότερους από 1.200 νέους να παρακολουθήσουν τα προγράμματα πρακτικής άσκησης των θεσμών.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις ανοικτές θέσεις -και στην Ελλάδα- για αμειβόμενες θέσεις πτυχιούχων:

Θεσμοί για πρακτική άσκηση: 

  • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ)
  • Επιτροπή των Περιφερειών 
  • Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
  • Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
  • Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
  • Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Αναλυτικά:

(1) Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Περιοχή: Βρυξέλλες

Προσόντα: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου σε ένα αντικείμενο σπουδών: δίκαιο, πολιτικές επιστήμες, διεθνείς σχέσεις, ευρωπαϊκά θέματα, οικονομικές επιστήμες, μετάφραση, ανθρώπινοι πόροι, επικοινωνία, εκπαίδευση, επιστήμες της πληροφορικής, γραφικό σχέδιο, πολυμέσα, αγροτική τεχνολογία, βιοχημεία και βιοτεχνολογία, υγεία και ασφάλεια του επισιτισμού, διαχείριση της ενέργειας, περιβάλλον, αεροδιαστημική μηχανική

Διάρκεια σύμβασης: 5 μήνες

Προθεσμία: 01/10/2018

Μηνιαία επιδότηση: 1.100 ευρώ

Πατήστε, ΕΔΩ

 

(2) Πρακτική Άσκηση στη μετάφραση (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

Περιοχή: Λουξεμβούργο

Προσόντα: Πτυχιούχοι πανεπιστημίων

Προθεσμία: 15/05/2018

Μηνιαία επιδότηση: 1.252 ευρώ

Πατήστε, ΕΔΩ

 

(3) Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (ΕΚΣΓ)

Περιοχή: Γκρατς

Προσόντα: Κατά προτίμηση μεταπτυχιακοί φοιτητές, πολύγλωσσοι (αγγλικά, γαλλικά και, αν είναι δυνατόν, να διαθέτουν βασική γνώση της γερμανικής γλώσσας)

Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες

Προθεσμία: 31/08/2018

Μηνιαία επιδότηση: 720 ευρώ

Αιτήσεις, ΕΔΩ

 

(4) Πρακτική Άσκηση στην Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) 

Περιοχή: Βρυξέλλες

Προσόντα: Κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου ή ισοδύναμου διπλώματος, ικανοποιητική γνώση μίας γλώσσας εργασίας της ΕΕ (γαλλικά ή αγγλικά)

Διάρκεια σύμβασης: 5 μήνες

Προθεσμία: 30/09/2018

Μηνιαία επιδότηση: 1.000 ευρώ 

Αιτήσεις, ΕΔΩ

 

(5) Πρακτική Άσκηση στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ)

Περιοχή: Βρυξέλλες

Προσόντα: Απόφοιτοι πανεπιστημίου με τουλάχιστον τρία χρόνια σπουδών, γνώση μιας άλλης γλώσσας της ΕΕ (πλην μητρικής)

Διάρκεια σύμβασης: 5 μήνες

Προθεσμία: 30/09/2018

Αιτήσεις, ΕΔΩ (αναμένεται) 

 

(6) Πρακτική Άσκηση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Περιοχή: Λουξεμβούργο 

Προσόντα: Κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου στις νομικές ή πολιτικές επιστήμες (με ειδίκευση στο δίκαιο) ή, για την πρακτική άσκηση στη Διεύθυνση Διερμηνείας, τίτλων διερμηνείας συνεδριάσεων, Γαλλικά

Διάρκεια σύμβασης: 5 μήνες

Μηνιαία επιδότηση: 1.120 ευρώ

Προθεσμία: 30/04/2018

Αιτήσεις, ΕΔΩ 

 

(7) Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

Περιοχή: Στρασβούργο ή Βρυξέλλες

Προσόντα: Πτυχιούχοι Νομικής σε προχωρημένο στάδιο της επαγγελματικής τους κατάρτισης ή έρευνας στο ευρωπαϊκό δίκαιο

Διάρκεια σύμβασης: 4 -12 μήνες

Μηνιαία επιδότηση: Αποφασίζεται ανά περίπτωση

Προθεσμία: 30/04/2018

Αιτήσεις, ΕΔΩ

 

(8) Πρακτική Άσκηση στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Περιοχή: Λουξεμβούργο

Προσόντα: Πτυχίο αναγνωρισμένου πανεπιστημίου ή  τουλάχιστον τέσσερα εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών σε τομέα ενδιαφέροντος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Εσωτερικός έλεγχος / Προϋπολογισμός, Λογιστικά / Διοίκηση, ανθρώπινοι πόροι / Μετάφραση / Επικοινωνία, Διεθνείς σχέσεις / Νομικά) 

Διάρκεια σύμβασης: 3-5 μήνες

Μηνιαία επιδότηση: 1.120 ευρώ

Προθεσμία: 31/05/2018

Αιτήσεις, ΕΔΩ

 

(9) Πρακτική Άσκηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (Μαρούσι, Ηράκλειο)

Περιοχή: Μαρούσι Αττικής, Ηράκλειο Κρήτης

Προσόντα: Πτυχιούχοι πανεπιστημίου με καλή γνώση της Αγγλικής και μιας άλλης γλώσσας της Ε.Ε.

Διάρκεια σύμβασης: 6 μήνες

Μηνιαία επιδότηση: 1.000 ευρώ

Προθεσμία: Όλη τη διάρκεια του έτους

Αιτήσεις, ΕΔΩ