ΕΥΑΘ: 58 θέσεις πρακτικής άσκησης

Ειδήσεις
ΕΥΑΘ: 58 θέσεις πρακτικής άσκησης
Ειδικότητες, προθεσμίες, στοιχεία επικοινωνίας
01/03/2019 | 06:00

Η εταιρεία, ΕΥΑΘ, δέχεται σπουδαστές ΤΕΙ να κάνουν την εξάμηνη πρακτική τους για το χρονικό διάστημα 1 Απριλίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Θέσεις - Ειδικότητες:

 • 4 - Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
 • 18 - Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • 7 - Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
 • 2 - Μηχανολόγων Μηχανικών
 • 2 - Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων
 • 2 - Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • 2 - Πληροφορικής
 • 15 - Πολιτικών Μηχανικών
 • 2 - Τεχνολογίας Τροφίμων
 • 1 - Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
 • 3 - Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού

Οι σπουδαστές θα ενημερωθούν για το αν επιλέχθηκαν μέσω e-mail ή τηλεφώνου.

Δικαιολογητικά (για τους επιλαχόντες): 

 1. Σύμβαση από τη Σχολή (σε 3 αντίγραφα)
 2. Βεβαίωση από τη Σχολή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης
 3. Φωτοτυπία ταυτότητας
 4. Φωτοτυπία εγγράφου που αναφέρει τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (ΑΜΑ)
 5. Φωτοτυπία εγγράφου «Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ»
 6. Φωτοτυπία βεβαίωσης του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
 7. Φωτοτυπία ατομικού λογαριασμού τράπεζας (κατά προτίμηση ΠΕΙΡΑΙΩΣ)

Προθεσμία: έως Δευτέρα 12 Μαρτίου 2019

Να αποστείλετε την αίτησή σας και το βιογραφικό σας στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, στα Κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ ΑΕ, Εγνατίας 127, 6ος όροφος είτε ηλεκτρονικά στο e-mail: info@eyath.gr.

Αίτηση:

Περιοχή: Θεσσαλονίκη

Σχετικά Άρθρα: