Επιδότηση και δωρεάν εγκατάσταση internet σε 50.000 φοιτητές (ΦΕΚ)

Ειδήσεις
Επιδότηση και δωρεάν εγκατάσταση internet σε 50.000 φοιτητές (ΦΕΚ)
Ολόκληρη η απόφαση - Ποιοι και πώς ωφελούνται
διαδίκτυο
Μιχάλης Τσιλιβάκος
18/10/2018 | 14:18

Την υλοποίηση της δράσης για την επιχορήγηση ευρυζωνικών συνδέσεων σε 50.000 προπτυχιακούς φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, αποφάσισαν τα υπουργεία Παιδείας και Ψηφιακής Πολιτικής.

Δικαιούχοι:

  • Πρωτοετείς φοιτητές των Πανεπιστημίων, ΤΕΙ και ΑΕΙ της χώρας, που εγγράφονται για πρώτη φορά σε Ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ποσό επιχορήγησης για κάθε δικαιούχο φοιτητή:

  • Αφορά στην απόκτηση ή διατήρηση σταθερής ή κινητής (mobile) ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, η οποία είναι στο όνομα του δικαιούχου φοιτητή
  • Καλύπτει μέχρι το 100% του μηνιαίου παγίου της σταθερής ή κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο, με ανώτατο χρηματικό όριο τα 10 το μήνα
  • Χορηγείται κατά μέγιστη διάρκεια για 12 μήνες
  • Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί με voucher (κουπόνι) που θα αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο

Κατηγορίες επιχορήγησης:

  1. Προσφορά κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο (Mobile Broadband): μέχρι 10 ευρώ/μήνα
  2. Δυνατότητα πρόσβασης σε δίκτυο 3G ή ανώτερο στην περιοχή της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή, παροχή τουλάχιστον 10 GB/μήνα σε όγκο δεδομένων, δωρεάν παροχή του USB modem stick για την πρόσβαση στο Mobile Broadband, όπου απαιτείται, δυνατότητα ενημέρωσης του συνδρομητή για τη χρήση του όγκου δεδομένων ή/και ποσοστού της κατανάλωσης του προϋπολογισμένου όγκου δεδομένων, προσφορά σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης στο διαδίκτυο: μέχρι 10 ευρώ/μήνα
  3. Δυνατότητα σύνδεσης της κατοικίας του δικαιούχου φοιτητή σε ευρυζωνικό δίκτυο adsl/vdsl, παροχή απεριόριστου Internet με ταχύτητα τουλάχιστον 4Mbps, δωρεάν παροχή του εξοπλισμού σύνδεσης στο διαδίκτυο (modem router κ.α.), όπου απαιτείται: μέχρι 10 ευρώ/μήνα 

Οι εγκεκριμένες προσφορές καθώς και οι εγκεκριμένοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της δράσης προς ενημέρωση των δικαιούχων φοιτητών.

Επιπρόσθετα, οι πάροχοι θα μπορούν να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους τις εγκεκριμένες προσφορές τους, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διεπαφή διασύνδεσης (web service). 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.

Αρχείο
Δείτε το έγγραφο
PDF icon
apofasi_fek.pdf