Αμειβόμενη άσκηση δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ειδήσεις
Αμειβόμενη άσκηση δικηγόρων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
Νίκος Καλαρύτης
05/02/2018 | 12:08

Η νομική υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος προσλαμβάνει νέους δικηγόρους για αμειβόμενη άσκηση στα γραφεία της υπηρεσίας στην Πάτρα.

Η διάρκεια της άσκησης ορίζεται στους έξι μήνες και το ύψος αυτής φτάνει τα 600 ευρώ το μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς (στην Δ/νση Διοίκησης Π.Δ.Ε / Τμήμα Γραμματείας, Πανεπιστημίου 254 – Β΄Κτήριο, ΤΚ: 26443. Αυτές πρέπει να περιέχουν:

  • Ονοματεπώνυμο
  • Όνομα πατέρα-μητέρας
  • Αριθμός δελτίου ταυτότητας
  • ΑΦΜ-ΑΜΚΑ
  • Στοιχεία επικοινωνίας (τηλεφωνά-email)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει στις 15 Φεβρουαρίου 2018.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2613613430

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε πατώντας το κουμπί «Δείτε το έγγραφο».

URL
Δείτε το έγγραφο
https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%98%CE%98%CE%9A7%CE%9B6-%CE%97%CE%9B%CE%A0?in...