4.500 + 7.485 θέσεις στο ΕΑΠ (απόφαση)

Ειδήσεις
4.500 + 7.485 θέσεις στο ΕΑΠ (απόφαση)
Νέες προσκλήσεις φοίτησης για χιλιάδες υποψήφιους
ΕΑΠ
Αξιοποιήστε τους ενεργούς συνδέσμους
Μιχάλης Τσιλιβάκος
04/06/2018 | 15:50

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) προσφέρει τα ακόλουθα 7 προπτυχιακά και 29 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με έναρξη φοίτησης τον Οκτώβριο του 2018.

Τα προσφερόμενα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

 • Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (450 θέσεις)
 • Πληροφορική (950 θέσεις)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (800 θέσεις)
 • Διοίκηση Τουρισμού (300 θέσεις)
 • Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (900 θέσεις)
 • Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1000 θέσεις)
 • Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (100 θέσεις)

Τα προσφερόμενα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών είναι τα εξής:

 • Master in Business Administration (520 θέσεις)
 • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων (470 θέσεις)
 • Διοίκηση Μονάδων Υγείας (515 θέσεις)
 • Τραπεζική (545 θέσεις)
 • Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων (540 θέσεις)
 • Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (80 θέσεις)
 • Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία (150 θέσεις)
 • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (200 θέσεις)
 • Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές (150 θέσεις)
 • Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας (445 θέσεις)
 • Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές (100 θέσεις)
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων (420 θέσεις)
 • Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (260 θέσεις)
 • Διαχείριση Αποβλήτων (335 θέσεις)
 • Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική (200 θέσεις)
 • Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας (200 θέσεις)
 • Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα (220)
 • Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών (300 θέσεις)
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά (120 θέσεις)
 • Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού (110 θέσεις)
 • Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα (70 θέσεις)
 • Σχεδιασμός Φωτισμού (70 θέσεις)
 • Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος (35 θέσεις)
 • Επιστήμες της Αγωγής (800 θέσεις)
 • Εκπαίδευση Ενηλίκων (300 θέσεις)
 • Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Χριστιανικός Πλουραλισμός (180 θέσεις)
 • Language Education for Refugees and Migrants (150 θέσεις)
 • Δημόσια Ιστορία (200 θέσεις)
 • Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς (300 θέσεις)

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσσετε ολόκληρη την προκήρυξη.

URL
Δείτε το έγγραφο
https://www.eap.gr/images/stories/pdf/aitiseis/PROSKLHSH_PS_-PMS_2018.pdf