€5.000 άμεσα σε νέους για να κάνουν την δική τους δουλειά

Ειδήσεις
€5.000 άμεσα σε νέους για να κάνουν την δική τους δουλειά
Ο φορέας υλοποίησης και τα κριτήρια - Πότε και πώς οι (ηλεκτρονικές) αιτήσεις
Προσοχή! Υπάρχουν δύο προθεσμίες: Μία για την κατάθεση της πρότασης και μία για το σχήμα της ομάδας
Μιχάλης Τσιλιβάκος
10/04/2018 | 17:05

Πέντε βραβεία, 4.000 ευρώ το καθένα, χορηγεί σε ισάριθμους νέους επιχειρηματίες τo Κέντρο Επιχειρηματικότητας του School of Business of the American College of Thessaloniki (ACT). 

Σκοπιμότητα: Να ξεκινήσουν την δική τους δουλειά νέοι και νέες που έχουν συγκροτημένες επιχειρηματικές ιδέες.

Οι διαγωνιζόμενοι θα κριθούν βάσει:

 • Της ιδέας που θα καταθέσουν 
 • Των προσωπικών τους επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων
 • Της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και το αναπτυξιακό δυναμικό της κατατεθειμένης πρότασης
 • Της γνωστική επάρκειας, της αφοσίωσης, της επικοινωνιακή ικανότητα των διαγωνιζομένων καθώς και τον τρόπο αξιοποίησης του χρηματικού επάθλου (σε περίπτωση νίκης)

Ο διαγωνισμός επιχειρηματικού πλάνου αποτελείται από 4 φάσεις:

 1.  Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την ιδέα για το επιχειρηματικό πλάνο τους μέχρι και τη Τετάρτη 25 Απριλίου μέσω της online φόρμας. Στο τέλος Απριλίου θα ειδοποιηθούν οι προκριθέντες
 2. Συνέντευξη στις αρχές Μαΐου με προκριθέντες της πρώτης φάσης, μέσω τηλεφώνου ή Skype. Αξιολόγηση ετοιμότητας για την συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου και εκπόνηση αυτού
 3. Ανάπτυξη και ολοκλήρωση των προκριθέντων από την δεύτερη φάση ιδεών, σε επιχειρηματικό πλάνο. Κατάθεση των τελικών, λεπτομερών επιχειρηματικών σχεδίων μέχρι αρχές Ιουνίου (σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους προκριθέντες σε αυτή τη φάση). Θα μεσολαβήσει σεμινάριο με θέμα την συγγραφή και παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου
 4. Παρουσίαση των προκριθέντων σχεδίων για την επιλογή των 5 καλύτερων στα μέσα Ιουνίου (σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους προκριθέντες σε αυτή τη φάση) 

Δικαιολογητικά - Συμμετοχή

 • Σχηματίστε μία ομάδα 1 έως 5 ατόμων. Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μια ομάδα
 • Συμπληρώστε την φόρμα αίτησης
 • Καταθέστε σύντομα βιογραφικά στοιχεία για τα άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα (όνομα, επίθετο, email, τηλέφωνο, ιδιότητα, οργανισμός, εκπαίδευση, βραβεία, επαίνους και προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία εάν υπάρχει)
 • Προωθήστε την επιχειρηματική σας ιδέα στην online φόρμα μέχρι τη Δευτέρα 23 Απριλίου
 • Η περιγραφή της ιδέας δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 300 λέξεις

Στο περιεχόμενο πρέπει να συμπεριληφθεί η περιγραφή:

 • Του προτεινόμενου προϊόντος/ υπηρεσίας
 • Του αγοραστικού κοινού (πελάτες) που στοχεύει το προσφερόμενο προϊόν (υπηρεσία)
 • Του μοντέλου εσόδων της προτεινόμενης ιδέας (business model)
 • Του νεωτερισμού/καινοτομίας που χαρακτηρίζει την ιδέα

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα

URL
Δείτε το έγγραφο
http://www.act.edu/pappajohn-awards