250 προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ - 8 ειδικότητες

Ειδήσεις
250 προσλήψεις στην ΕΥΔΑΠ - 8 ειδικότητες
Ολόκληρη η ανακοίνωση - Πότε η υποβολή των αιτήσεων
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2019, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας, Δημόσιο, ΕΥΔΑΠ
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατεθούν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστότοπου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Μαρία Πέππα
18/06/2019 | 11:59

Την πρόσληψη 250 πτυχιούχων 8 διαφορετικών ειδικοτήτων ενέκρινε η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.).

Συγκεκριμένα, η εταιρία ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής θα απασχολήσει το διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2019 προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες, με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

  • Τεχνικές Ειδικότητες : 80 φοιτητές/τριες (Μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων: Πολιτικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Χημικοί, Ηλεκτρονικοί, Αρχιτέκτονες, Τοπογράφοι και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  • Θετικών Επιστημών : 20 φοιτητές/τριες (Χημικοί, Βιολόγοι, Στατιστικοί, Γεωλόγοι, Περιβάλλοντος, Γεωγράφοι και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  • Οικονομικών Επιστημών: 20 φοιτητές/τριες (Marketing, Εφοδιαστικής Αλυσίδας και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  • Διοικητικών Επιστημών : 53 φοιτητές/τριες (Διοίκηση Επιχ/σεων, Δημόσια Διοίκηση, Πολιτικών Επιστημών και άλλες συναφείς ειδικότητες)
  • Πληροφορικής : 25 φοιτητές/τριες
  • Νομικών Επιστημών: 7 φοιτητές/τριες
  • Επιστημών Υγείας : 5 φοιτητές/τριες
  • Θεωρητικών Επιστημών & Λοιπών Επιστημών: 40 φοιτητές/τριες (Κοινωνικών Επιστημών, Μ.Μ.Ε., Βιβλιοθηκονομίας και άλλες ειδικότητες που δεν υπάγονται στις ανωτέρω επτά ειδικότητες)

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης www.eydap.gr, επιλέγοντας μόνο μία κατηγορία από τις παραπάνω οκτώ, από τη Τετάρτη 19 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι επιλεγέντες φοιτητές/τριες κατά το έτος 2018.

Προσοχή (!): Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων των ενδιαφερομένων φοιτητών/τριών, ανά γνωστικό αντικείμενο, υπερβαίνει τον ως άνω ορισθέντα αριθμό, η επιλογή θα γίνει μετά από διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου, παρουσία της Επιτροπής που έχει ορισθεί με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Τρίτη 25 Ιουνίου (ώρα 11:00 π.μ.) στην αίθουσα εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Εταιρείας, Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι.

Πατήστε στο κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ

URL
Δείτε το έγγραφο
https://www.eydap.gr/TheCompany/Contests/PersonnelContest/STUDENTJOB2019/