€1.000 για καινοτομία στην εκπαίδευση (διαγωνισμός)

Ειδήσεις
€1.000 για καινοτομία στην εκπαίδευση (διαγωνισμός)
Βραβεία ωφελιμότητας και ποιότητας
διαγωνισμός
Για την ανάπτυξη Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων
Μιχάλης Τσιλιβάκος
05/04/2018 | 07:18

Ανοικτό διαγωνισμό διοργανώνει η ευρωπαϊκή κοινοπραξία του έργου SlideWiki, στην οποία συμμετέχει ως εταίρος το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), για την ανάπτυξη Ανοικτών Συνεργατικών Μαθημάτων «ΟpenCourseWare (OCW)».

Το ΕΚΔΔΑ προσκαλεί τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν και να εισαγάγουν εκπαιδευτικό περιεχόμενο υψηλής ποιότητας στην πλατφόρμα SlideWiki.

Διαγωνισμός

Εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα έχει τη μορφή διαφανειών παρουσίασης και μπορεί να σχετίζεται με:

  • Επαγγελματική κατάρτιση
  • Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Ή γενικότερα την κοινωνία των πολιτών με τη συμβολή και συνεργασία ακαδημαϊκών, καθηγητών και εκπαιδευομένων με ειδικές ανάγκες

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δημιουργήσουν ανοικτό, προσβάσιμο, επαναχρησιμοποιήσιμο και πολυγλωσσικό υλικό με εφαρμογή του πληθοποριστικού μοντέλου (crowdsourcing).

Αναγνωρίσεις και κέρδη για τους συμμετέχοντες

  • Οι νικητές θα εμφανιστούν στην ιστοσελίδα SlideWiki και στα Social Media
  • Συμμετοχή στο Δίκτυο OCW και την κοινότητα ανάπτυξης ανοικτού λογισμικού για την εκπαίδευση
  • Βελτίωση βιογραφικού και χαρτοφυλακίου 
  • Αύξηση της προβολής του εκπαιδευτικού περιεχομένου

Οι πέντε ομάδες που θα λάβουν την υψηλότερη βαθμολογία από τους κριτές σε κάθε μια από τις παρακάτω τέσσερις κατηγορίες και θα πληρούν τις τυπικές απαιτήσεις από την άποψη της ποιότητας του περιεχομένου και του αριθμού διαφανειών που καθορίζουν οι κριτές θα λάβουν το χρηματικό έπαθλο των 500 ευρώ.

Δεδομένου ότι η εστίαση θα γίνει στην ποιότητα αλλά και την ποσότητα, οι ομάδες που θα δημιουργήσουν υψηλής ποιότητας περιεχόμενο και πολλές διαφάνειες, δηλ. >200, που θα εντυπωσιάσουν τους αξιολογητές, θα λάβουν το χρηματικό έπαθλο των 1000 ευρώ.

Ημερομηνίες

  • Προθεσμία για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού: 01/10/2018
  • Τελική απόφαση της Επιτροπής Αξιολόγησης και του βραβείου: 01/11/2018

Για πληροφορίες συμμετοχής και δικαιολογητικά, δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο: