Εξήντα θέσεις στο τμήμα Φυσικής

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία
Το Τμήμα Φυσικής, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει εξήντα θέσεις για συμμετοχή στο δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Φυσική.
Εξήντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Το Τμήμα Φυσικής λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Φυσική.
Κατευθύνσεις:
 1. Φυσική των Υλικών
 2. Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων
 3. Αστροφυσική

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων των προπτυχιακών σπουδών
 • Υπεύθυνη δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr όπου θα αναφέρονται τα μαθήματα για τα οποία είτε αναμένονται τα αποτελέσματα, είτε πρόκειται να δοθούν στην εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου
 • Στοιχεία διπλωματικής εργασίας (ειδίκευση, τίτλος, περίληψη)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές
 • Μία φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Βεβαίωση του εργοδότη για χρόνο εβδομαδιαίας απασχόλησης

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης

Διάρκεια: 18 μήνες

Δίδακτρα: Δωρεάν

Προθεσμία: Έως την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107276745 και [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram