Σήμερα οι Εξετάσεις για την Πολιτογράφηση

Ολόκληρη η διαδικασία

Σήμερα 19 Μαρτίου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την Πολιτογράφηση σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών.

Το Πιστοποιητικό Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς αλλογενείς.

Σήμερα οι Εξετάσεις για την Πολιτογράφηση

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε 61 εξεταστικά κέντρα, εκ των οποίων τα 6 είναι ειδικά εξεταστικά κέντρα που θα συσταθούν σε 11 πόλεις και συγκεκριμένα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο Κρήτης, Χανιά, Ιωάννινα, Λάρισα, Πάτρα, Τρίπολη, Χαλκίδα, Ρόδο, Μυτιλήνη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνδεθούν με τους κωδικούς του taxisnet στην αίτηση που είχαν υποβάλει και να εκτυπώσουν το Δελτίο Eξεταζόμενου στο οποίο υπάρχει ο Μοναδικός Αριθμός εξεταζόμενου (ΜΑΕ) και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα εξεταστούν.

Υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης θεμάτων (ΣΑΜ) του υπουργείου Παιδείας, γεγονός που διασφαλίζει την ακεραιότητα της διαδικασίας, υπέρ της οποίας είχαν γνωμοδοτήσει μετά την τελευταία εξεταστική διαδικασία τόσο η Εθνική Αρχή Διαφάνειας όσο και ο Συνήγορος του Πολίτη.

Για την απόκτηση του πιστοποιητικού οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις:

  • Ελληνικής γλώσσας (επιπέδου ανάλογου του Β1 στην κατανόηση και παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου
  • Γνώσεων στις θεματικές ενότητες Γεωγραφία, Ιστορία, Πολιτισμός και Πολιτικοί Θεσμοί της Ελλάδας

Οι ερωτήσεις των Θεματικών Ενοτήτων, εκτός από την Ελληνική Γλώσσα, είναι 20 στο σύνολο, με την εξής κατανομή:

  • Τέσσερεις ερωτήσεις Γεωγραφίας,
  • Τέσσερεις ερωτήσεις Πολιτισμού,
  • Έξι ερωτήσεις Ιστορίας και
  • Έξι ερωτήσεις Θεσμών του Πολιτεύματος.

Αναφορικά με την εξέταση της Ελληνικής Γλώσσας, στην Ενότητα «Κατανόηση και Παραγωγή Γραπτού Λόγου», οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 18 ερωτήσεις και να συνθέσουν ένα σύντομο κείμενο.

Στην ενότητα «Κατανόηση Προφορικού Λόγου» οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις και στην ενότητα «Παραγωγή Προφορικού Λόγου» εξετάζονται σε τρεις διαφορετικές δραστηριότητες επικοινωνίας.

Τα θέματα επιλέγονται τυχαία την ημέρα των εξετάσεων μέσα από Τράπεζα Θεμάτων η οποία τηρείται ηλεκτρονικά με μέριμνα και ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών και είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω της ιστοσελίδας https://exetaseis-ithageneia.ypes.gr.

γυναίκα με μάσκα στο πρόσωπο και μαντίλι στο κεφάλι γράφει σε εξεταστικό κέντρο

Δικαιολογητικά

Οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στα εξεταστικά κέντρα στις 7 το πρωί και να έχουν μαζί τους:

  • Το δελτίο εξεταζόμενου που θα έχουν εκτυπώσει
  • Την άδεια διαμονής τους ή βεβαίωση ηλεκτρονικής αίτησης για την ανανέωσή της ή μπλε βεβαίωση  ή το ειδικό δελτίο πολίτη της Ε.Ε που εκδίδει η Ελληνική Αστυνομία
  • Το διαβατήριό τους (ταξιδιωτικό έγγραφο)σε ισχύ

Να σημειωθεί ότι όλα τα παραπάνω θα πρέπει να είναι στην πρωτότυπη μορφή τους και όχι σε φωτογραφίες στο κινητό τηλέφωνο.

 

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram