Εξειδίκευση στην Χειρουργική Ανατομία (50 θέσεις)

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.

Πενήντα θέσεις διαθέτει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η Ιατρική Σχολή ανακοινώνει τη λειτουργία του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Χειρουργική Ανατομία».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας
 • Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος
 • Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
 • Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών- αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων
 • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
 • Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ για όσους έχουν τίτλους σπουδών της αλλοδαπής
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχει)
 • Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105 που θα δηλώνει ο ενδιαφερόμενος ότι δεν φοιτά σε άλλο ΠΜΣ

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν από 01/12/2022 έως 12/12/2022, μετά από τηλεφωνική συνεννόηση ή email.

Υποβολή δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ανατομία»:

 • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Εργαστήριο Ανατομίας- «Ανατομείο» Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Κτήριο 4, 1ος όροφος, Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα 115 27, Υπ’ όψιν Καθηγητή κου Θ. Γ. Τρουπή
 • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

Το πρόγραμμα αρχίζει τον Φεβρουάριο 2023 και περιλαμβάνει 3 (τρία) διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΔΜΣ.

Ο αριθμός των εισακτέων θα είναι 50 (πενήντα) κατ’ανώτατο όριο.

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών συνεπάγεται συνεισφορά κάθε φοιτητή στα σχετικά λειτουργικά έξοδα, η οποία ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο: 210 7462304

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram