Εξειδίκευση στη Πολιτική Μηχανική και τον Αειφόρο Σχεδιασμό

Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα, προθεσμία
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτουργεί ΠΜΣ στη στη Πολιτική Μηχανική και τον Αειφόρο Σχεδιασμό.

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Πολιτική Μηχανική και Αειφόρος Σχεδιασμός» οργανώνει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση
  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με λόγους συμμετοχής και ακαδημαϊκά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας

Τύπος Φοίτησης: Πλήρης - Μερική

Διάρκεια: 12 - 25 μήνες

Δίδακτρα: 4.100 ευρώ

Αιτήσεις έως την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2020

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected] , τηλ. +357 25 002710

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram