ΕΣΠΑ: 6.5 εκ. ευρώ στην Ενισχυτική Διδασκαλία

Το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στοχεύει στην ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης
Οι μαθητές θα διδάσκονται τα κυριότερα μαθήματα
Με 6,5 εκατομμύρια ευρώ ενισχύεται για το σχολικό έτος 2022-2023 η Ενισχυτική Διδασκαλία, μέσω ΕΣΠΑ.
Στόχος της  Ενισχυτικής Διδασκαλίας  (ΕΔ) είναι η επανένταξη των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία και η βελτίωση της απόδοσής τους με αποτέλεσμα τη μείωση της μαθητικής διαρροής, καθώς και, την ενίσχυση της πρόσβασης και της ομαλής συμμετοχής όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Επιπλέον, το πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στοχεύει στην ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης και στην παροχή της δυνατότητας πρόσβασης στη δεύτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για όλους τους φοιτούντες μαθητές.
Οι μαθητές/τριες  θα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα όπως η Γλωσσική Διδασκαλία (Αρχαία και Νέα Ελληνικά), τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία κλπ. σε Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ), τα οποία συστήνονται με Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΙΘ.
Σε κάθε Σχολικό Κέντρο ορίζεται ένας Υπεύθυνος για τη λειτουργία του ΣΚΑΕ. Για την υποστήριξη του αυτοτελούς υποστηρικτικού προγράμματος διδασκαλίας προβλέπεται απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού και λοιπών υποστηρικτικών παρεμβάσεων.
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram